Naslovnica Islam Iskrice mudrosti Mudre izreke šejha Tarifija (II)

Mudre izreke šejha Tarifija (II)

2412
Iskrice mudrosti - islamski citati

Akida

“Podjela ljude na kafire i mu'mine jeste Allahov propis: ‘On je Onaj koji vas je stvorio, pa ili ste nevjernici ili vjernici’. (Et-Tegabun, 2) Potraga za nekim trećim terminom jeste poigravanje sa šerijatom, kao što je potraga za nekom trećim rodom poigravanje sa prirodom.”

“Vjerovanje u Allaha ojačava razum i smanjuje njegove pogreške, i zato su najjači ljudi u imanu najmanjih grešaka. Došlo je u hadisu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ne treba mu'min dozvoliti da bude uboden iz iste rupe dva puta.”

“Allah ne obara islamsku državu koja je na menhedžu Vjerovjesništva, nego je održava sve dok ne skrene sa pravoga puta, a kada skrene onda nestaje. Nijedna država u islamu nije propala u vremenu čvrstine, nego onda kada je skrenula s puta.”

“Možda se trajanje neke neislamske države odulji ako njen početak bude na nevjerstvu, ali se trajanje države koja nije islamska ne može oduljiti ako njen početak bude islamski, zato što je od Allahovog sunneta da nestaje neka stvar sa nestajanjem njenih osnova (temelja).”

“Islam na zemlji je poput sunca koje sa nje ne nestaje, ako nestane sa jednog djela izađe na drugi”.

“Islam je život, a kufr je smrt, što se više smanjuje iman u ummetu to se više povećava njegova bolest i nazadovanje: ‘O vi koji vjerujete odazovite se Allaha i Njegovom Poslaniku kada vas poziva onome što vas oživljava.’” (El-Enfal, 24)

“Islam je poput velike planine, ne branimo ga zbog toga što se bojimo da će nestati, nego iz staha da put koji vodi njemu neće biti presječen onima koji žele njime koračati”.

“Kada bi se iman nasljeđivao, nasljedio bi ga Nuhov sin od Nuha a.s, a kada bi se kufr nasljeđivao, nasledio bi Ibrahim kufr od svoga oca Azera: Niko ne šteti osim samom sebi“. (El-Ena'm, 164)

“Allah je zabranio Ibrahimu da traži oprost za svoga oca, i zabranio je Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži oprost za svoju majku: ‘Tražio sam dozvolu od svoga Gospodara da tražim oprost za svoju majku, pa mi nije dozvolio’ (hadis), a ne postoji mušrik koji je čovjeku draži od majke i oca Vjerovjesnika.”

Prevod i priprema: Menhedz.com