Naslovnica Akida Da li ću slijediti onog muftiju koji u svojim fetvama uvijek pribjegava...

Da li ću slijediti onog muftiju koji u svojim fetvama uvijek pribjegava olakšicama?

276
Vasijet oporuka

Pitanje:

Znam da je običnom svijetu obaveza da pitaju učene onda kada nešto ne znaju, ali kako će insan raspoznati fetve povjerljivih i iskrenih učenjaka? I da li nam je dozvoljeno da odaberemo i slijedimo „lakšu“ fetvu?

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:

Nije ti dozvoljeno da odabireš lakšu fetvu, već ti je obaveza da se bojiš Uzvišenog Allaha, i da se ne osvrćeš za prohtjevima svog nefsa, te čvrsto odluči da ćeš od sada pa nadalje uvijek slijediti samo istinu pa makar bila gorka. Zatim, na stanje muftija gledaj kroz dvije važne stvari:

1. Takvaluk i ispravnost;
2. I znanje.

Ove dvije stvari su ono bez kojih muftija ne može biti muftija, jer su to dvoje poput krila za pticu, jedno bez drugog ne mogu. Pa kada naiđeš na muftiju i na njemu ugledaš jasne i vidljive znake ispravnosti, i od njegovog takvaluka ti se ukaže ono čime će ti duša biti smirena, a to je da o Allahovoj vjeri neće govoriti bez znanja, ili suprotno ispravnom dokazu, ovo je jedno.

Ako tome dodamo i to da ti kod njega primjetiš njegovo poznavanje i razumijevanje šerijatskog dokaza, tada će duša biti smirena sa fetvom ovakvog muftije.
Ako, pak, naiđeš na drugog muftiju koji je, u znanju i takvaluku, poput prvog ili sličan njemu, ali mu je fetva različita od njegove, onda, neminovno, mora postojati određeni znak koji će tvoje srce, dodatno, učiniti da smatra da je istina kod jednog od dvojice, primjera radi, da jedan od njih spomene dokaze drugog muftije te odgovori na iste.

Muftija je poput ljekara. Zar ne vidiš da se i sami ljekari razlikuju u svom znanju? Jedni su učeniji od drugih. I zar ne vidiš kako je sa određenim ljekarima tvoje srce smirenije zbog toga što kod njih vidiš veću i izraženiju želju za otkrivanjem stvarnog stanja tvoje bolesti, i zbog toga što oni lijepo i pažljivo slušaju tvoje jadikovanje (na bolest, op.M), i zbog mnoštva njihovih pitanja koja ti postavljaju u vezi tvoje bolesti.

Dok, s druge strane, vidiš ljekara koji te nabrzaka pregleda, a što biva razlogom da se žališ na njega, šta više, možda ti prepiše lijekove koji nemaju nikakve veze s tvojom bolešću!

Potpuno ista stvar (sa odabirom muftije, op.M), pa kao što nastojiš da sebi odabereš odgovarajućeg lječnika za svoje tijelo, neminovno moraš nastojati naći odgovarajućeg muftiju, a to je da kod njega uvidiš da će ti on izdati fetvu s kojom će tvoja vjera biti ispravna, pa makar to bilo gorko i neugodno za tebe.

Izvor fetve: https://islamqa.info/ar/9516
Prijevod: Menhedž