Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno gledati u lica pokrivenih žena?

Da li je dozvoljeno gledati u lica pokrivenih žena?

895
muslimanka, fetve, zena

Pitanje: Živim u mjestu u kojem ima puno pokrivenih djevojaka, ponekad imam potrebu da razgovaram sa nekom od tih pokrivenih žena, pa da li mi je dozvoljeno gledanje u lica tih žena ili je obaranje pogleda obavezno pa makar bile pokrivene hidžabom?

dekorativna linija

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Allah je naredio muškarcima obaranje pogleda kod zabranjenih stvari koje nije dozvoljeno gledati u njih, od tih zabranjenih stvari je i gledanje u žene strankinje (to je svaka žena koja mu je dozvoljena za brak). Također, Allah je ženama naredio istu stvar, da obaraju svoje poglede kod onoga što im je Allah zabranio, a od zabranjenih stvari za žene je gledanje u strance (svaki muškarac koji je ženi dozvoljen za brak).

Allah je rekao: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je čednije. Allah u potpunosti zna ono što oni čine. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. (Sura En-Nur, 30. i 31. ajet)

Ponekad je dozvoljeno gledati u ženu strankinju zbog potrebe, kao što je kupoprodaja, svjedočenje, liječenje i prosidba, a što se tiče pogleda propraćenog strastima, on je zabranjen bez razilaženja.

Brat koji je postavio pitanje nije spomenuo koja je to potreba u kojoj mora gledati u pokrivene žene u njegovoj državi, pa ako je mislio na stvari koje smo spomenuli a u kojima je dozvoljeno gledati u pokrivenu ženu, onda nema smetnje, s tim što pogled mora biti u granici potrebe, ne smije prelaziti preko toga, jer je osnova obaranje pogleda kao što smo spomenuli u prethodnom ajetu.

A ako je brat mislio na puko gledanje u lica pokrivenih žena prilikom razgovora sa njima bez neke od potreba koje smo spomenuli i slično tome, onda mu se naređuje obaranje pogleda sa žene sa kojom bi pričao, naročito ako je mlad i nesiguran od upadanja u iskušenje (fitnu), ili ako su fitna (razgolićenost) i njeni sebebi (uzroci) rasprostranjeni.

U jednoj drugoj fetvi smo spomenuli sljedeće: Što se tiče žene koja je otkrila samo svoje lice – iako suprotno radi prioritetnijem šerijatskom propisu koji zahtijeva pokrivanje i lica – kada se pojavi potreba za kontaktom sa muškarcima kao što je: trgovina, kupovanje, neka pomoć, podučavanje, liječenje, svjedočenje, prosidba i slično tome, dozvoljeno je gledati u njeno lice samo onoliko koliko potreba nalaže, pod uvjetom da taj pogled ne bude propraćen strastima i da nema bojazni od upadanja u iskušenje (fitnu).

A Allah najbolje zna.

horizontalna linija

Izvor: https://islamqa.info/   
Prevod: Menhedž