Naslovnica Fetve Propisi vezani za žene: Propisi hajza, istihaze i nifasa

Propisi vezani za žene: Propisi hajza, istihaze i nifasa

247
muslimanke, cvijeće, Kuran

1 Propisi hajza

a) Definicija hajza

Hajz (menstruacija, mjesečni ciklus, op.M) je krv koja izlazi iz rodnice kada žena postane punoljetna, a kasnije se redovno pojavljuje u određenim mjesečnim ciklusima.

b) Vrijeme pojave hajza

Hajz počinje kada žena napuni devet hidžretskih godina1, shodno riječima Aiše, r.a.: “Kada djevojka napuni devet godina, uvažava se kao punoljetna žena.” (Ovdje treba napomenuti da se ovo odnosi na krajeve u kojima su velike vrućine, gdje djevojke brže sazrijevaju nego u hladnim krajevima kao što su naši, Op. prev. Hadis bilježe Tirmizi i Bejheki kao muallak predaju.)

Hajz kod žena prestaje kada napune pedeset godina, shodno riječima Aiše, r.a.: “Kada žena napuni pedeset godina, ona je prešla granicu perioda hajza.”2

Ponekad se desi da žene nastave dobivati hajz i poslije pedesete godine. Dakle, ako bi žena vidjela poslije pedesete godine života krv istog izgleda kao i prije, to je krv od hajza.

c) Vrijeme trajanja hajza

Najkraće trajanje hajza je jedan dan i noć, a najduže petnaest dana. Rekao je ‘Ataa’: “Vidio sam žene kod kojih menstruacija traje jedan dan, a vidio sam i one kod kojih menstruacija traje petnaest dana.” Shodno onome što je Vjerovjesnik, a.s., rekao Hamni, kćerki Džahša, r.a.: “Računaj to u hajz šest ili sedam dana, a zatim se okupaj.”

d) Šta je zabranjeno ženi s hajzom

Ženi s hajzom zabranjeno je nekoliko stvari:

Vršiti spolni odnos s mužem, shodno riječima Uzvišenog: “Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju!” (El-Bekare, 222)

Razvod braka, shodno riječima Uzvišenog: “Vi ih u vrijeme kad su čiste pustite.” (Et-Talak, 1)

– Klanjati namaz, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s.: “Kada ti se pojavi menstruacija, izostavljaj namaz.”3

Postiti, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s.: “A nije li ona (žena) s menstruacijom, ta koja ne klanja i ne posti? – reče on. – Da – potvrdiše.”4

Tavaf obavljati, shodno riječima koje je Vjerovjesnik, a.s., uputio Aiši, r.a., kada je dobila hajz: “Radi sve što radi (obični) hodočasnik, samo nemoj obavljati tavaf oko Kabe dok se ne okupaš.”5

Doticati Mushaf, shodno riječima Uzvišenog: “Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti.” (El-Vaki'a, 79)

Boraviti u džamiji ili mesdžidu, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s.: “Ja ne dozvoljavam džunub osobi i ženi s hajzom boravak u džamiji (mesdžidu).” (Hadis bilježi Ebu Davud. Ibn Huzejme ocijenio ga je vjerodostojnim, dok ga je skupina učenjaka ocijenila slabim, zbog čega ovi učenjaci dozvoljavaju ženi u hajzu boravak u džamiji, op.M)

e) Šta je ženi s hajzom obaveza?

Kada žena dobije hajz, to je znak njenog punoljetstva. Žena s hajzom obavezna je da se okupa kada joj prestane krv, shodno riječima Vjerovjesnika, a.s.: “Izostavljaj namaz onoliko dana (u mjesecu) koliko ti je obično trajala menstruacija, a onda se okupaj i klanjaj.”6

Znaci prestanka hajza i nifasa

– Kada prestane krv da curi od žene koja je u stanju hajza.

Dakle, ako bi stavila uložak u periodu dok je pod hajzom, pa na njemu ne bi došlo do promjene (od tragova krvi), njen hajz je prestao i ona je čista.

– Ako primijeti kakvu žućkastu ili mutnu (poput sukrvice) izlučevinu u periodu hajza, to je hajz. U tom kontekstu prenosi ‘Alkame, r.a., od svoje majke da su žene slale u posudi pamučne uloške sa žućkastom izlučevinom do Aiše, r.a., pa im je govorila: “Ne požurujte (s čišćenjem) sve dok ne vidite bijeli iscjedak.”7

– Žućkasta ili mutna (poput sukrvice) izlučevina ako se primijeti u periodu dok je žena čista, ona je čista. Neće te izlučevine ubrajati ni u šta, shodno riječima Ummu Atijje, r.a.: “Poslije kupanja (od hajza) žućkastu i mutnu (poput sukrvice) tečnost nismo ubrajale ni u šta.”8

Šta je žena s hajzom obavezna nadoknaditi poslije čišćenja?

Žena s hajzom poslije čišćenja nadoknadit će post, a neće nadoknađivati namaz.

U tom kontekstu hadis bilježe Buharija i Muslim da je Muaza pitala Aišu, r.a.: “‘Zašto žena napašta post propušten zbog menstruacije, a ne naklanjava namaze?’ i ona je odgovorila: ‘To bi nam se događalo (tj. menstruacija), pa bi nam bilo naređeno da napostimo post, a ne bi nam naređivano bilo da naklanjavamo namaze’.”

Ako bi se žena s hajzom očistila (okupala) prije zalaska sunca, obavezna je klanjati podne i ikindiju tog dana, a ako bi se pak očistila prije zore, obavezna je klanjati akšam i jaciju te noći.

2 Propisi istihaze

a) Definicija istihaze

Istihaza je stanje kad kod žene zbog bolesti curi krv mimo redovnih mjesečnih ciklusa iz izdvojene vene. Ako kod žene nastavi krv curiti preko petnaest dana, to će se kod nje tretirati kao istihaza i nije ispravno to smatrati krvlju od hajza.

b) Stanja istihaze

Stanja istihaze su:

◊ Prvo stanje je da je kod žene prije istihaze hajz bio redovan i znala je tačno broj dana svoga hajza i njegovo vrijeme u mjesecu. Ona postupa po tome. Dakle, ona izostavlja namaz i post u tim danima (hajza), bez obzira na to može li raspoznati je li to krv hajza ili nije. Sve što prekorači preko tog uobičajenog vremena (uobičajenog vremena hajza), to će tretirati kao istihazu, shodno uopćenom Vjerovjesnikovom obraćanju Ummu Habibi: “Sačekaj period koliko ti traje hajz, zatim se okupaj i klanjaj.” (Hadis bilježi Muslim)

◊ Drugo stanje je da žena nema redovan period hajza, ili ga je imala, ali je zaboravila. Ako bi se krv njenog hajza mogla razlikovati tako da je dio krvi crn, gust i neugodna mirisa, a drugi dio rijedak i crven, te period curenja crne krvi ne prelazi više od najdužeg perioda hajza, a niti se skratio od najmanjeg perioda hajza, pa je njen period hajza moguće razlikovati od istihaze. Ona će izostavljati namaz u periodu crne krvi za vrijeme hajza, zatim će se po prestanku crne krvi okupati i klanjati.

Buharija i Muslim bilježe hadis da je Fatima bint Hubejš upitala Vjerovjesnika, a.s.: “Allahov poslaniče, ja sam žena kod koje krv stalno izlazi i ne prestaje (u stanju istihaze), pa hoću li izostavljati namaze?” On joj je odgovorio: “Ne, nećeš, a to je (krv) iz vene i nije hajz. Kada nastupi hajz, izostavljaj namaze, a kada prestane, saperi sa sebe krv i klanjaj.”

Nesai bilježi hadis da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Ako se radi o krvi od hajza, onda je prepoznatljiva po crnoj boji. Ukoliko primijetiš da je takva, prestani klanjati, a ako primijetiš da je drugačija, onda samo abdesti, jer je to krv od kapilara.”

◊ Treće stanje je da žena nema redovnog perioda hajza, a ne može ni razlučiti (između krvi hajza i istihaze). Dakle, ona je u zbunjujućem stanju (el-mutehajjire). Ona će u svakom mjesecu mirovati (čekati) šest ili sedam dana za koje je u nedoumici (je li to period njena hajza), zatim će se očistiti te postiti i klanjati nakon što očisti mjesto odakle izlazi krv tako što će na to mjesto staviti nešto što će spriječiti izlazak krvi. U tom smislu navodi se hadis u kome je Vjerovjesnik, a.s., rekao Hamni bint Džahša, kada joj je krv od hajza otjecala u velikim količinama: “To je, zaista, napad od šejtana. Računaj hajz šest ili sedam dana, zatim se okupaj.” (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi)

Status žene u stanju istihaze

Na ženu u stanju istihaze odnose se posebni propisi, a najvažniji je da je ona obavezna za svaki namaz obnoviti abdest, shodno hadisu u kojem je Fatimi bint Ebu Hubejša Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Uzimaj abdest za svaki namaz.” (Hadis bilježi Buhari)

3 Propisi nifasa (porodilje)

a) Definicija nifasa

To je krv koja izlazi iz maternice zbog porođaja.

b) Period trajanja nifasa

Nema donje granice za najkraći period trajanja nifasa. Najduži period nifasa je četrdeset dana, a sve što pređe iznad toga, to je stanje istihaze, shodno hadisu koji se prenosi od Ummu Seleme, r.a., da je rekla: “U vrijeme Allahova Poslanika, a.s., porodilje bi, nakon poroda čekale četrdeset dana.” (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi)

c) Šta je zabranjeno porodilji (u nifasu)?

Porodilji je zbog izlaska krvi iz maternice (nifas) zabranjeno sve što je zabranjeno ženi zbog hajza. Status žene (porodilje) s nifasom je kao status žene s hajzom u pogledu nadoknađivanja propuštenih obaveznih ibadeta.

 

Iz knjige “Šta bi svaki musliman trebao da zna”
Ured Vijeća za fetve pri Ministarstvu za vakufe u Kuvajtu

Bilješke:

1 Ovo je donja granica za pojavu hajza kod žene. (Op. prev.)
2 Ovu predaju navodi Ahmed.
3 Hadis bilježe Buharija i Muslim.
4 Hadis bilježe Buharija i Muslim.
5 Hadis bilježe Buharija i Muslim.
6 Hadis bilježe Buharija i Muslim.
7 Hadis bilježi Malik, a Buharija ga bilježi kao muallak predaju.
8 Hadis bilježi Ebu Davud. Buharija bilježi slično predanje bez riječi kupanje-čišćenje.