Naslovnica Akida Ahiretske posljedice otpadništva zbog ostavljanja namaza

Ahiretske posljedice otpadništva zbog ostavljanja namaza

476
Zalazak sunca

1 Meleki otpadnike prekoravaju i udaraju njihova lica i leđa:

-„A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!” (El-Enfal, 50-51)

2 Bit će proživljeni sa nevjernicima i mušricima, jer njima i pripadaju:

-„Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali, mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi.” (Es-Saffat, 22-23)

3 Vječni boravak u Vatri, jer Uzvišeni kaže, u prevodu značenja ajeta, El-Ahzab, 64-66:

-„Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: „Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!”

Ovdje završavamo naš govor o ovom velikom šerijatskom pitanju kojim su iskušani mnogi ljudi (autor cilja na propis o ostavljanju namaza). Vrata pokajanja su otvorena onome ko želi da se pokaje. Zato, brate muslimanu, požuri pokajati se Allahu, Azze ve Dželle, iskreno to učini, pokaj se za ono što je prošlo, čvrsto odluči da se ne vratiš tome i mnogo budi pokoran Uzvišenom.

-„.. ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.” (El-Furkan, 70-71)

Molim Allaha, Azze ve Dželle, da nam dadne razboritost, i da nas sve uputi na Pravi put, na put onih kojima je Allah dao Svoje blagodati od vjerovjesnika, iskrenih, šehida, i dobrih ljudi, a ne na put onih na koje se rasrdio i koji su zalutali.

Autor: Šejh Muhammed Salih El Usejmin
Iz djela Propis o ostavljanju namaza
Priprema/naslov: Menhedž