Naslovnica Fetve Fetve vezane za namaz Da li je dozvoljeno ženi da klanja našminkana

Da li je dozvoljeno ženi da klanja našminkana

4581
Namaz našminkane žene

Pitanje:

Da li je dozvoljeno ženi da klanja ako uzme abdest i potom se našminka?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Ako žena uzme abdest te se onda našminka, to nema veze, i to ne utječe na njen abdest niti na njen namaz, sve dok ta šminka nije nečista, jer je čistoća tijela i odjeće uvjet za obavljanje namaza.

Treba napomenuti da ženi nije dozvoljeno da bude našminkana pred stranim muškarcima (koji joj nisu mahremi), jer joj je naređeno da pokrije lice pred njima i jer je šminkanje ukras koji vodi u fitnu. Ako bi tako klanjala (pred muškarcima op. prev.), imati će nagradu za namaz ali će imati grijeh za teberrudž (razgolićavanje).

Navodi se u  Fetava el-Ledžnah el-Da'imeh (17/129): “Nema smetnje da žena uljepša svoje lice stavljajući šminku i surmu, ili da pravi frizuru pod uslovom da ne sliči nevjernicama, ali je također bitno da pokrije lice pred muškarcima strancima, koji joj nisu mahremi. “

Također se navodi u istoj knjizi (17/128): “Korištenje surme je dozvoljeno u islamu, ali nije joj dozvoljeno da pokazuje svoje ukrase, bila to surma ili nešto drugo,bilo kome osim svome mužu ili mahremima, jer Allah kaže (prijevod značenja):

‘neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim …’ [En-Nūr  24:31]”

A Allah zna najbolje.


Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munadždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/72390
Preuzeto sa: http://islam-pitanja-i-odgovori.blogspot.com/