Naslovnica Islam Namaz Namaz u prijevoznom sredstvu

Namaz u prijevoznom sredstvu

149
Namaz na brodu

Ispravan je namaz u prijevoznom sredstvu (vozu, automobilu, avionu i brodu), bez pokuđenosti u zavisnosti od mogućosti klanjača.

Od Ibn-Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Upitan je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, o namazu na brodu?’ Rekao je: ‘Klanjaj na njemu stojeći, osim ako se bojiš potopa.'“ (Ed-Darekutni. Hakim po sartovima Buharije i Muslima)

Od Abdullaha Ibn Ebi-Utbe se prenosi da je rekao: “Putovao sam sa Džabirom Ibn Abdullahom, Ebu-Seidom el- Hudrijem i Ebu-Hurejrom na brodu, pa su klanjali stojeći u džematu. Imamili su im neki od njih a mogli su klanjati na kopnu.” (Se'id lbn Mensur)

Iz knjige “Namaz u islamu”,
Autori: Elvedin Borozan (Ebu-Isa) i Balkan Ummu-Isa
Obrada: Menhedž