Naslovnica Fetve Propis grljenja žene za vrijeme posta

Propis grljenja žene za vrijeme posta

1065
ramazan slika

Pitanje: Nedavno sam stupio u bračne vode, želim da se raspitam o nečemu o čemu puno razmišljam. U ovom blagoslovljenom mjesecu, nakon što se suzdržim od prohtjeva i nagona, vratim se u spavaću sobu i povremeno zateknem ženu na krevetu, i ponekad je zagrlim u tim trenucima. Da li ovaj moj postupak kvari post? Možete li da mi pojasnite šta mi je dozvoljeno da upražnjavam sa ženom za vrijeme posta, a šta je zabranjeno?

Odgovor: Zahvala pripada Allahu;

Obaveza je postaču da čuva svoj post od onoga što ga kvari, i da se nada nagradi za svoje ostavljanje hrane, pića i spolnog odnosa. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazao na vrijednost postača u hadisi kudsiju (hadis kojeg Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Allaha, a ne smatra se Kur’anom i njegovo učenje ili čitanje nebiva nagrađeno nagradom kojom se biva nagrađeno za učenja Kur'ana, op. prev.) prenoseći da je rekao Uzvišeni Allah: „…postač radi mene ostavlja hranu, piće i strasti.“ (Bilježi Buhari u poglavlju o postu, br. 1761.)

Ako je u stanju da se kontroliše i zna da neće učiniti nešto čime bi pokvario post, poput ejakulacije ili spolnog odnosa, ili čime bi umanjio vrijednost posta kao što je izlazak mezija (voda koja izadje prilikom nadražaja), dozvoljeno mu je da se igra sa svojom ženom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je običavo da se igra sa Aišom, radijallahu ‘anha. Također, Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, je mogao da kontroliše svoje strasti.

Rekao je šejh Bin Baz: „Postaču  je dozvoljeno ljubljenje supruge, igranje sa njom i naslađivanje njenim tijelom osim polnog akta. Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, je upražnjavao pomenute stvari. Ko se boji da bi mu se mogla uzburkati strast i odvesti ga u ono što mu je u tim trenucima zabranjeno, onda mu je pokuđeno upražnjavati pomenute radnje. Ako bi ejakulirao obaveza mu je da do iftara nastavi postiti, uz to da naposti taj dan, ali ne mora postiti dva mjeseca kao iskup prema mišljenju većine islamskih učenjaka. Po preferirajućem stavu islamskih učenjaka, mezij ne kvari post, zbog toga što je osnova da je post ispravan i zato što je teško sačuvati se toga. Allah upućuje na pravi put.“ (Zbirka fetvi šejha Bin-Baza, 4/202.)

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid
Izvor: Islamhouse