Da li je ispravno reći da je islam vjera mira, slobode i jednakosti?

1047

Dr. Ijad el-Kunejbi savjetuje muslimane na Zapadu po pitanju davanja nepreciznih izjava da je islam vjera mira, slobode i jednakosti.

Kako ispravno razumijeti i objasniti pojam mira, jednakosti i sloboda u islamu.