Naslovnica Edeb - Odgoj Da li se činjenje grijeha pred djecom smatra javnim činjenjem grijeha?

Da li se činjenje grijeha pred djecom smatra javnim činjenjem grijeha?

140
islamske fetve

Pitanje: Da li činjenje grijeha pred djecom spada u javno činjenje grijeha?

Odgovor:

Zahvala pripada samo Allahu.

– Ovo pitanje je upućeno šejhu Muhammedu ibn Salih el-Usejminu, pa je, Allah mu se smilovao, odgovorio:

“Da nas Allah sačuva! To je gore od javnog činjenja grijeha, jer pored toga imamo i ružan primjer odgoja. Ako se grijeh čini unutar kuće, a ne pred ljudima, da li se taj čin smatra javnim griješenjem? Da, jer da čini grijeh sam u svojoj odaji ne bi rekli da ga javno čini. Međutim, kad ga čini pred svojim ukućanima on im je ružan uzor. Zato je dužnost pušačima da duhan ne upotrebljavaju među svojim porodicama, jer se tako ukućani privikavaju da u budućnosti budu pušači. Allah najbolje zna.” Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin.

Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi, br. pitanja: 11726.
Autor knjige: šejh Salih el-Munedždžid
Ostale fetve šejha Munedždžida čitaj ovdje.
Priprema i obrada: Menhedz