Naslovnica Hadis Da li ste čuli za hadis: “Vatra je opkrivena neugodnostima, a Džennet...

Da li ste čuli za hadis: “Vatra je opkrivena neugodnostima, a Džennet strastima”?

895
vatra, iskusenje

Vjerujem da će se kod čitaoca, kada pročita naslov, pojaviti zbunjenost tipa: “Ovaj hadis ne glasi ovako, već suprotno ovome!” I to je očekivano, upravo zbog toga što je on čuo i naučio da je Džennet opkriven neugodnostima a Džehennem strastima, jer, zapravo, on glasi ovako:

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Vatra je opkrivena strastima, a Džennet neugodnostima.” [1]

Danas muslimani ovaj hadis shvataju suprotno onome čemu je on izrečen, a to da na putu do Dženneta ima neugodnosti i poteškoća, dok su na putu do Džehennema sve same strasti i uživanja. Pa tako žele i očekuju da na putu istine (islama) hodaju crvenim tepihom na koji padaju ruže i bombone, i da u životu nemaju nikakve probleme i musibete, već da sve ide glatko i podmazano!

Ne, nikako! Ovo nije bio put kojem su koračali Vjerovjesnik i njegovi ashabi, Allah bio njima zadovoljan! I svako ko misli da slijedi Poslanikov put a da pri tom uživa u ovosvjetskim blagodatima i da bude sačuvan od poteškoća i neugodnosti, taj je promašio srž pravog puta i nije razumio prirodu islama.

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:
“Zar mislite da ćete ući u Džennet a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih je pogađala neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali, govorili: ‘Kada će doći Allahova pomoć!?’ Eto, Allahova pomoć je, doista, blizu!”[2]

I rekao je:
“Zar misle ljudi da će ako govore: ‘Mi vjerujemo!’ biti ostavljeni a da iskušavani neće biti?! A mi smo iskušavali i one prije njih, pa će Allah, sigurno, znati one koji govore istinu i one koji lažu.”[3]

Dakle, svaki musliman treba sebi staviti do znanja da put do Dženneta nije nimalo lahak i ugodan, naprotiv, na tom putu će doživjeti raznorazne neugodnosti i iskušenja, pa ako na tome bude ustrajan i strpljiv nagrada za to će biti ulazak u Džennet i uživanje u njegovim ljepotama.
A što se tiče uživanja u dunjalučkim ukrasima  pa to ono za čim teže iskreni Allahovi robovi, zato što oni znaju da je uživanje na ovom dunjaluku vrlo kratko i prolazno, te zbog toga ne pridaju pažnju dunjalučkim ukrasima već svoja srca vežu za ahiretske blagodati i nagrade, jer su one istinske i vječne.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od Njegovih iskrenih robova, koji slijede put dobrih selefa, i da nas učini od onih koji žude za ahiretom i njegovim nagradama, a okreću leđa dunjaluku i njegovim lažnim uživanjima.

Napisao: Emir Krčo

Bilješke:

[1] Buhari: 6487, Muslim: 2822
[2] El-Bekara: 214.
[3] El-Ankebut: 2,3.