Naslovnica Fetve Da li žena smije gledati u muškarce koji joj nisu mahremi?

Da li žena smije gledati u muškarce koji joj nisu mahremi?

1078
Sulejman-el-Ulvan fetve

Pitanje: Šejh, Allah vas nagradio, moje pitanje glasi: koji je propis gledanja žene u strane muškarce (tj. muškarce koji joj nisu mahremi, bliža rodbina, op.M)?


Odgovor:

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, a zatim:

Što se tiče ženinog gledanja u strane muškarce, ono ima tri situacije:

Prva: da žena, iz požude, gleda u stranog muškarca, i ovo je strogo zabranjeno po konsenzusu svih učenjaka.

Druga: da gleda u stranog muškarca bez ciljanog i namjernog gledanja, već ga je pogledala na ulici kako bi se sklonila u stranu, ili prilikom kupoprodaje i trgovine i slično tome, ovo je dozvoljeno, također, po konsenzusu svih učenjaka.

I treća: da gleda u njega niti iz požude niti iz potrebe, pa ga gleda bez požude nego samo onako ciljajući gledanje – tj. samo gledanje – u njega, a niti zbog trgovine, već čisto posmatra njegov izgled i analizira njegove opise i detalje; oko ovoga se razilaze učenjaci, a ispravnije je da je to zabranjeno, zato što može biti vesila (sredstvo) za upadanje u zabranjeni pogled, dokaz njegove zabrane je općenitost govora Uzvišenog Allaha: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje“1, pa kao što je muškarcu obaveza da obara pogled i ne gleda u stranu ženu, potpuno isto je i ženi obaveza da obori pogled i ne gleda u stranog muškarca.

U prilog navedenom ide i govor Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: „Jeste li vas dvije slijepe, zar vas dvije njega ne vidite?2, i ovaj hadis može da posluži (kao pojačanje drugim dokazima). Spominje se kao predaja od Ez-Zuhrija, od Nebhana sluge Ummu Seleme, od Ummu Seleme, a neki učenjaci su ga ocijenili vjerodostojnim.

Kada je u pitanju hadis Aiše, radijellahu anha, o tome da je ona gledala Abesince dok su se igrali u mesdžidu, ovo spada u drugu situaciju, zbog toga što je ona posmatrala njihovu igru a nije ciljala gledanje njihovih izgleda i opisa, što znači da je njeno gledanje bilo poput gledanja žene u trgovca ili prolaznika i slično tome.

Upravo je pogled taj koji je u srca mnogih ljudi načinio velike belaje. Mnogo je od muškaraca koji su, sebebom gledanja, iskušani ženama, pa su pali u iskušenje zbog raznoraznih TV kanala, prateći i posmatrajući sve te kanale i slike, jer je fitna (iskušenje) slika ogromna i strahovita fitna, i ko bude iskušan nečim od toga, to će ga odvesti u helać i propast. Kad god čovjek pusti i oslobodi svoj pogled, upropastit će sam sebe, jer će ga šejtan savladati i u iskušenja baciti, i na kraju će zbog toga u zabludu i slijepilo srca otići.

Na potpuno isti način i gledanje žene u stranog muškarca dovodi do njegovog sviđanja, zatim to prerasta u simpatiju, i tako korak po korak dok ne završi u ostale i poznate harame.

Također, kada je u pitanju i razgovor; žena može razgovarati sa stranim muškarcem samo onda kada za to postoji stvarna potreba, i da to bude onoliko koliko je stvarno potrebno, dok ako za to nema potrebe, onda takav razgovor sa stranim muškarcem nema nikakvog smisla! To je zbog toga što i uho katkad može upasti u ‘išk (zabranjenu zaljubljenost) prije oka, kao što je to potvrdio pjesnik, Beššar bin Burd, u svojim stihovima:

O narode moj, neka stvorenja i moje uho zavoli
Jer se nekada desi da se prije oka, uho zaljubi

Završen citat fetve šejha Sulejmana bin Nasira El-Ulvana.

(Izvor fetve: El-Likaul-meftuhul-hamisu vel-‘išrun, 12. str.)

dekorativna linija

Od velike važnosti i koristi je da ovdje, kao potvrdu za ono što spominje šejh El-Ulvan, navedemo govor imama Ibn Kesira kojeg spominje u komentaru na ajet o naredbi obaranja pogleda.

Rekao je imam Ibn Kesir, rahimehullah, nakon navođenja ajeta: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja…“:

Ovo je naredba od Allaha Uzvišenog ženama, vjernicama, zbog Njegove brige zbog njihovih muževa i njihovog razlikovanja od žena džahilijetskog (predislamskog) perioda i postupaka mušrikinja (mnogoboškinja). Povod objavljivanja ovog ajeta kako navodi Mukatil ibn Hajjan – a Allah najbolje zna – je da je Džabir ibn Abdullah el-Ensarijj kazivao kako je Esma bint Mersed bila u svom boravištu u plemenu Benu Harisa, pa su počele da joj ulaze neodjevene žene tako da su im se pokazale halhale na nogama, prsa i pramenovi kose. Esma je rekla: ‘Kako je ovo ružno!’, pa je Uzvišeni objavio:
„A reci vjernicama neka obore poglede svoje“, tj. od gledanja u tuđe ljude koje im je Allah zabranio. Zbog ovoga neka ulema smatra da nije, uopće, dozvoljeno ženi da gleda strance i nepoznate ljude i to argumentuju predanjem Ebu-Davuda i Tirmizija od Ummi-Seleme da su ona i Mejmuna bile kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad im je došao Ibn Ummi Mektum i ušao, a to nakon što nam je bilo naređeno da se pokrivamo, pa je Allahov Poslanik rekao: „Sklonite se od njega!“
Rekla sam: ‘Allahov Poslaniče, zar on nije slijep, niti nas vidi , niti nas raspoznaje?’
A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Zar ste vas dvije slijepe, zar vi ne vidite?“
Tirmizi ga ocjenjuje kao hadis hasen-sahih.3 Završen citat imama Ibn Kesira

Prevod i priprema: Menhedž


1 En-Nur, 31.
2 Ebu Davud (4112), Tirmizi (2778), i kaže da je hasen-sahih.
3 Tefsir Ibn Kesir (Sura En-Nur, komentar 31 ajeta).