Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Da li žena smije otići na hadž bez mahrema?

Da li žena smije otići na hadž bez mahrema?

2584
hadž

Pitanje: Ja sam žena i boravim u Saudiji poslovno. Prošle godine sam otišla da obavim hadž, i uz mene su bile moje dvije prijateljice, ali sa nama nije bio mahrem. Kako šerijat tretira ovaj postupak?

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Šejh Muhammed ibn Usejmin, rahimehullah, je na ovo pitanje dao sljedeći odgovor:
“Ovo djelo, a to je odlazak na hadž bez mahrema, je haram (zabranjeno) zbog hadisa kojeg prenosi Abdullah ibn Abbas, radijellahu anhuma, a u kojem on kaže: Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je na hutbi rekao: „Neka ne putuje žena bez mahrema.“ Tada je ustao neki čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, moja žena je otišla na hadždž, a ja sam se prijavio za tu i tu borbu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Idi i obavi hadždž sa svojom ženom.“ (Buhari, 3006), Muslim, 1341)

Stoga, ženi nije dozvoljeno putovati bez mahrema, a mahrem je čovjek kome je zabranjeno da je oženi, ili zbog bliskog srdostva ili zbog dozvoljenog razloga, i uvjetuje se da je punoljetan i normalan, dok, dijete koje nije punoljetno ne može biti mahrem, niti onaj ko nema razuma (tj. nije normalan). A mudrost prisutnosti mahrema uz ženu se ogleda u vođenju brige o njoj te čuvanju iste, kako se s njom ne bi poigravali oni koji se ne boje Allaha Uzvišenog, niti imaju rahmeta prema Njegovim robovima.

I nema razlike u tome da li će sa njom biti grupa žena ili ne, ili da li je ona sigurna ili nije, pa čak i kada bi ona otputovala sa ženama iz svoje kuće (familije), uz to je i potpuno sigurna, pored toga njoj nije dozvoljeno da putuje bez mahrema, a to zbog toga što kada je Vjerovjesnik naredio čovjeku (mudžahidu) da obavi hadž sa svojom suprugom, nije ga upitao da li ona može otići sa ženama, i da li je sigurna ili nije, pa onda kada ga nije detaljno ispitivao o tome, to ukazuje da nema razlike u tome, i ovo je ispravnije mišljenje.

U ovo naše vrijeme neki ljudi su olahko shvatili ovo pitanje te su odobrili da žena avionom putuje bez mahrema. Nema sumnje da je ovo suprotno jasnim i općim šerijatskim tekstovima, a putovanje avionom je poput ostalih putovanja na koja se događaju razne opasnosti.

Žena koja putuje avionom onda kada je njen mahrem otprati do aerodroma, on odlazi i napušta je čim ona uđe u salu za čekanje, i ona tada biva sama bez mahrema, a avion može krenuti tačno u zakazano vrijeme a može i zakasniti (iz određenih razloga). Također, može poletjeti u zakazanom vremenu te iz određenih razloga bude primoran da se vrati, ili da sleti na neki drugi aerodrom a ne na onaj koji je ciljan na tom putovanju. Isto tako, možda avion sleti na ciljani aerodrom nakon zakazanog termina iz određenih razloga. I ako bi ona stigla na aerodrom u zakazano vrijeme, pa mahrem koji će je dočekati tamo može zakasniti iz određenih razloga, poput toga da se uspava, ili zbog gužve u saobraćaju, ili zbog iznenadnog kvara na prevoznom sredstvu, ili mimo toga od poznatih raloga. I kada bi pretpostavili da je i on došao na vrijeme i tamo dočekao tu ženu, pa, doista, onaj koji sjedi pored nje u avionu tokom leta može biti čovjek koji će joj se udvarati te se jedno drugom svidjeti.

Kratko rečeno, žena se treba bojati Allaha Uzvišenog, te ne putovati niti na hadž niti bilo gdje drugo osim uz prisustvo mahrema koji je punoljetan i normalan. Allah popravio naše stanje.” [Završen citat šejha El-Usejmina]. A Allah najbolje zna.

Fetva šejha Ibn Baza, rahimehullah, na istu temu

Pitanje:

Bila sam na hadž sa grupom žena bez mahrema, i imam više od pedeset godina, pa da li mi je hadž ispravan?

Odgovor:

Muslimanki nije dozvoljeno da obavi hadž bez mahrema, jer je Vjerovjesnik, sallallahu aljehi ve sellem, kazao: „Neka ne putuje žena bez mahrema.“, dok ima učenjaka koji su dozvolili da žena obavi hadž uz grupu žena koje su povjerljive, a bez prisustva mahrema, ali ovo je slabije mišljenje, dok je ispravno ono što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Neka ne putuje žena bez mahrema.“

Ali, ako bi žena zajedno sa grupom žena otputovala i obavila hadž, njen hadž bi bio ispravan, i ona bi se trebala pokajati Allahu zbog toga što je pogriješila. Dakle, ona se treba pokajati Allahu i žaliti zbog toga, i čvrsto odlučiti da to više ne čini, a njen hadž je ispravan inšaallah, zato što je ona izvršila obrede (hadža), te je zbog toga njen hadž ispravan uz postojanje grijeha zbog njenog prijetsupa i suprotstavljanja sunnetu time što je hadž obavila bez mahrema, a Allah daje uspjeh. Njemu Uzvišenom pripada sva mudrost, a na njoj je da se pokoja zbog toga.

Izvor za prvu fetvu: https://ar.islamway.net/
Izvor za drugu fetvu: https://ar.islamway.net/
Prevod: Menhedž