Naslovnica Akida Da li znate koja su tri osnovna temelja islama i šta oni...

Da li znate koja su tri osnovna temelja islama i šta oni znače?

1479
Kuran biseri

Tri osnovna temelja islama su:

1. Poznavanje Gospodara, Allaha, subhanehu ve te’ala.
2. Poznavanje vjere islama.
3. Poznavanje poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.

Ova tri pitanja ujedno su i pitanja koja će biti postavljena svakom čovjeku u mezaru.

Prvi temelj: Poznavanje Gospodara, Allaha, subhanehu ve te’ala

Kod ovog temelja moramo obratiti pažnju na nekoliko stvari:

1. Allah, subhanehu ve te’ala, je naš Gospodar, Onaj Koji je nas i sve svjetove obdario mnogim Svojim blagodatima.

2. Onaj koga obožavamo jeste Uzvišeni Allah, mimo Njega mi drugog boga nemamo.

3. Svoga Gospodara spoznajemo putem Njegovih ajeta i Njegovih stvorenja.

Od Njegovih, subhanehu ve te’ala, ajeta jesu: noć i dan, Sunce i Mjesec, dok od Njegovih, subhanehu ve te’ala, stvorenja jesu i: sedam nebesa i sedam zemalja i ono što je na njima i između njih.

Drugi temelj: Poznavanje vjere islama

Pri ovom temelju potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. Vjera, pored koje Uzvišeni Allah neće primiti nikakvu drugu vjeru, jeste islam.

2. Islam znači: predati se Jedinom Allahu iskazujući Mu jednoću (tevhid), povinovati Mu se poslušnošću, zatim odreći se širka i njegovih nosilaca.

3. Vjera se sastoji iz tri stepena: islama, imana i ihsana.

Treći temelj: Poznavanje poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme

Kod ovog temelja potrebno je da znamo sljedeće:

1. Ime i porijeklo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

On je Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Mutallib b. Hašim. Hašim je iz plemena Kurejš, Kurejš su od Arapa, a Arapi su potomci Ismaila b. Ibrahima, alejhimas-selam.

2. Životni vijek Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Živio je 63 godine: 40 godina prije poslanstva i 23 godine kao vjerovjesnik i poslanik.

3. Vjerovjesništvo i poslanstvo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Njegovo vjerovjesništvo otpočelo je riječima Uzvišenog “Ikre”, dok je poslanstvo otpočelo sa “El-muddessir”.

4. Rodno mjesto Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i mjesto u koje je učinio hidžru – preseljenje.

Rodno mjesto Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, je Mekka, dok je Medina mjesto u koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, učinio hidžru.

5. Cilj poslanstva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Uzvišeni Allah ga je poslao da upozori na širk i pozove u tevhid, jednoću Uzvišenog Allaha.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema/naslov: Menhedž