Naslovnica Akida Dozvola harama i zabrana halala je laž na Allaha

Dozvola harama i zabrana halala je laž na Allaha

544
islamske teme

Dozvola harama i zabrana halala

Neznanje je uzrok da se dozvoli haram (zabranjeno), ili zabrani halal (dozvoljeno), a Allah je zabranio da ljudi sami od sebe nešto dozvoljavaju, odnosno zabranjuju, ukoliko za to nema jasan dokaz jer se to smatra lažnim govorom i potvorom na Allaha, te oslanjanje na prohtjeve i sopstvena mišljenja.

Auf bin Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kazao: “Moj ummet će se razići na sedamdeset i nešto skupina. Od svih njih, najveće iskušenje za moj ummet biće ona skupina koja bude zaključivala na osnovu pukih mišljenja koja nemaju utemeljenja, pa na taj način bude dozvoljavala Allahove zabrane i zabranjivala ono što je On dozvolio.”[1]

Laganje na Allaha je velika opasnost, jer takav postupak je napad na Allahovu božanstvenost i zločin prema Njemu Uzvišenom, putem njega se robovi u zabludu dovode i odvraća se od Allahove istinite vjere.

Uzvišeni kaže:

Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo.[2]

Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, veli: “Najviše čega se bojim za svoj ummet jesu zabludjeli imami (vođe, predvodnici).”[3]

Prenosi se da je Omer kazao: “Tri stvari sigurno ruše vjeru: greška alima, rasprava munafika Kur’anom i zabludjele vođe (imami) koji druge u zabludu odvode.“

Autor: mr. Jakub Alagić
Iz knjige Uzroci devijacija u akidi
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješka:

[1] Bilježi ga Bezzar, 7/186; Hakim, 4/477, koji kaže da je ovaj hadis ispravan prema uslovima Buharija i Muslima, ali da ga oni nisu zabilježili.
[2] El-En'am, 144.
[3] Bilježi ga Ebu Davud, br. 4252, str. 759, i Hakim,  4/496, koji ga smatra ispravnim po uslovima Buharija i Muslima, a sa njima se slaže i Zehebi.