Naslovnica Akida Džini mogu ureći ljude

Džini mogu ureći ljude

771
dzini-i-sihr

Rekao je Ibn el-Kajjim, rahimehullah: Uroka ima dvije vrste, džinski i ljudski. Potvrđeno je1 od Ummu Seleme, radijallahu ‘anha, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u njenoj kući vidio sluškinju sa žutilom na licu, pa je rekao: Učite joj rukju, ona je urečena. Rekao je Husejn ibn Mes'ud el-Ferra, rahimehullah: Izraz sufa’ u hadisu znači džinski urok.2 Navedeni hadis zabilježili su Buhari i Muslim, rahimehumullah.

Prenijeli su Nesai i Tirmizi, rahimehumullah, od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu ‘anhu: Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je tražio zaštitu od džina i ljudskog uroka, pa kada su objavljene sure El-Felek i En-Nas učio je samo njih a sve drugo je ostavio.3 Tirmizi je rekao da je hadis dobar. Iz ovoga se može jasno zaključiti da džini mogu ureći ljude. O liječenju i zaštiti od toga govorit ćemo u drugoj knjizi, ako Bog da.4

Iz knjige Zaštita od džina i šejtana
Autor: Vehid Abdusselam Bali
Priprema: Menhedž

1 Buhari mea’ el-Feth, 10/199; Muslim bi šerhi Nevevi, 14/185.
2 Et-Tibbu en-Nebevi, str. 129.
3 Tirmizi, 3/266. Rekao je da je dobar. Nesai, 8/271.
4 Es-Sarim el-bettar fi tesaddi li-s-seharati el-ešrar – Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza, u osmom poglavlju koje govori o lijeku za uroke.