Naslovnica Edeb - Odgoj Kako se postiže potpunost imana

Kako se postiže potpunost imana

514
iman

Potpunost imana

Prenosi se od Enesa bin Malika radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi sebi.” (Buharija i Muslim)

Abdulah bin Ravaha i Ebu Ed-Derda su rekli: “Iman je kao odijeća: čovjek ga nekad oblači, a nekad skida – ovako je rekao i imam Ahmed, rahimehullahu, i drugi, a značenje je: kada čovjek upotpuni sve dijelove imana onda ga je obukao, a kada nešto od tih dijelova izostavi, ne prihvati, uskrati ili smanji onda ga je skinuo. Ovo je znak za potpuni iman kojem ne nedostaje ništa od vadžiba.”

Ibn Redžeb je rekao: “Sa ovim hadisom se misli na opšte ali obavezne osobine imana i to je da čovjek želi bratu što želi i sebi odn. da prezire da mu se desi ono što bi prezirao i sebi. Ako ovaj osjećaj nestane u vjerniku to je znak da mu se smanjio iman.”

Znak čistih i zdravih prsa 

Znaci zdravog srca

– Spomenuti hadis kojeg prenosi Enes ukazuje na to da vjernika raduje ono što raduje njegovog brata vjernika i da želi svom bratu vjerniku ono što želi i sebi, a sve ovo ne dolazi osim iz potpuno čistih i zdravih prsa u kojima nema mržnje, varanja i haseda (zavisti). Čovjek u čijim grudima se nalazi hased mrzi da ga iko nadmaši u bilo kakvom hajru, ili makar da bude ravan njemu; on želi uvijek da se razlikuje od drugih. Iman je upravo suprotno: vjernik je sretan i želi da drugi učestvuju s njim u hajru kojeg mu je podario Allah i siguran je da mu se neće ništa od toga umanjiti što i drugi učestvuju u istom.

Stvarni primjeri iz života selefa    

– Utbe El-Gulam je znao kada bi želio da se iftari reći nekima od braće koja su mu bila vrlo bliska: “Pripremi za mene vode ili par hurmi kako bih se iftario time da bi i ti imao nagradu kao i ja.”

Muhammed bin Vašia je prodavao magarca kojeg je imao pa mu reče neki čovjek: “Da li si zadovoljan da ga ja imam?” Muhammed odgovori: “Kada ne bih s time bio zadovoljan, onda ti ga ne bih ni prodavao!” Na ovaj način Muhammed aludira na to da on želi svome bratu samo ono što želi sebi.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje