Naslovnica Fetve Da li ljekar smije slagati pacijenta zbog njegovog zdravstvenog stanja?

Da li ljekar smije slagati pacijenta zbog njegovog zdravstvenog stanja?

296
Da li ljekar smije slagati pacijenta

Pitanje: Katkad ljekar ima potrebe slagati pacijenta zbog njegovog zdravstvenog stanja, tako što on nije u stanju da izdrži ako bi mu on saopćio direktno tačnu vijest. Da li u ovakvom slučaju ljekar biva grješan?

Odgovor: Dozvoljeno mu je da slaže pacijentu ako će to laganje koristiti istom, i neće nanijeti nikakvu štetu njemu ili nekom drugom. Dočim, ako je ljekar u stanju koristiti dvosmislene izraze mimo jasne laži, to je sigurnije i preče.

Izvor: El-Fetaval-mute'allikatu bit-tibbi ve ahkamil-merda (174. str.)
Prevod: Menhedž