Glavni uzrok nereda na zemlji

1258

U kratkom video obraćanju šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, saznajte šta je to glavni uzrok nereda, nesporazuma i neprijateljstava na Zemlji.

Priprema: Menhedz.com