Naslovnica Islam Crna žena koja je obradovana Džennetom

Crna žena koja je obradovana Džennetom

1448
muslimanka klanja u pustinji

Prenosi Ata bin Abi Rabah: “Ibn Abbas mi je rekao: “Hoćeš li da ti pokažem ženu koja će biti jedna od stanovnika Dženneta?” Rekao sam: “Da, želim!!” On je potom rekao: “Ova crna žena je došla kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla mu: “Ja imam napade epilepsije i moje se tijelo prilikom napada otkrije; molim te, moli Allahu džellešanuhu za mene.”

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj se obratio riječima: “Ako hoćeš, budi strpljiva i dobit ćeš Džennet, a ako želiš ja ću se moliti Allahu dž.š. da te izliječi.” Ona je potom rekla: “Ja ću ostati strpljiva,” ali je dodala, “Al’ pošto se ukazuju moja stidna mjesta tokom napada, ti moli Allaha džellešanuhu za mene da se više ne otkrivam.” Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potom zamolio Allaha subhanehu ve te'ala u ime ove žene.” (Buharija)

Ime i porijeklo ove crne žene, o kojoj je govorio ovaj plemeniti ashab, nije poznato. Međutim, ova muslimanka je poznata zbog svog imana, strpljenja i toga što pripada stanovnicima Dženneta.

Kada Abdullah ibn Abbas r.a. spominje ovu ženu kao «crna žena» (crnkinja – Menhedž) onda on pri tome ne misli na njenu rasu niti želi da umanji njenu važnost, nego on želi da da nauči ljude oko njega jedan od velikih islamskih principa a to je: ljudi se ne mjere po porijeklu, rasi, obrazovanosti, položaju nego su najpoštovaniji među ljudima oni koji se najviše boje Allaha dž.š.

Poslanik alejhisselam je rekao: “Zaista, Allah ne gleda na vaša tijela i vaš izgled nego gleda na vaša scra i vaša djela.” (Muslim).

Ova crna žena, koja je teško bolesna, tražila je pomoć od Allaha kroz dovu Poslanika alejhisselam. Ona je ubijeđena da ja samo Allah dž.š. taj koji liječi i da On subhanehu ve te'ala uslišava dove Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Ako hoćeš, budi strpljiva i dobit ćeš Džennet” su dokaz za veliku nagradu onima koji saburaju kad ih pogodi neka bolest. Od Aiše r.a. se prenosi da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nijedna kušnja neće zadesiti vjernika a da mu Allah njom neće izbrisati neki grijeh, pa čak ni trn koji ga ubode!” (Mutefekun alejh)

Crna žena je izabrala muke i tegobe dunjalučkog života da bi time dobila Džennet kao vječnu nagradu. Ona pati, osjeća bol ali sve to je ne sputava da bude odana i zahvalna svome Gospodaru, Allahu dž.š.. Ona je svijesna da je Pravi put, put iskušenja. Uzvišeni kaže: “Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa – tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.”(Alu Imran -186.)

Iz priče o crnoj ženi možemo izvući sljedeću pouku: nije važno ko si i šta si, ako si na Allahovom dž.š. putu, sigurno ćeš naići na poteškoće jer je Džennet okružen poteškoćama. Ukoliko nam stvari u životu idu lahko i zbog svog vjerovanja nismo izloženi nikakvim poteškoćama, onda moramo dobro da razmislimo i sebi postavimo pitanje: “Pratim li ja pravi, istinski islam?”

Danas, muslimanke (ponajviše na Zapadu) doživljavju mnoga iskušenja zbog svog držanja vjerskih propisa, kao npr. islamskog oblačenja, izbjegavanja kontakta sa muškarcima (osim kada je to neizbježno) itd… Iskušenja najteže podnose one sestre koje su se tek opredijelile za islam, ali kad one snagom svoga imana pobijede svoj strah, prohtijeve svoje duše i ponize prokletog šejtana, onda im i najveća iskušenja predstavljaju sitnice.

Divan li je primjer ova crna žena. Ona pati i podnosi teške bolove ali ne može da podnese da oni muškarci koji joj nisu mahrem vide i dijelić njenog tijela prilikom napada, bez obzira što ona u tim momentima ničega nije svjesna! SubhanAllah! Ovim ona pokazuje da posjeduje osobine istinske mu’minke, koja je skromna, stidljiva i mrzi da iko ko joj nije mahram vidi njenu ljepotu ili bilo šta od njena tijela. Ona pokazuje koliko se boji da prekrši Allahove propise i koliko želi da je Allah subhenahu ve te’ala zadovoljan s njom.

Žena muslimanka pokazuje vać 1400 godina da iskušenja kroz glad, siromaštvo i bolest – s vjerom u Allaha subhanehu ve te’ala – podnosi ali da nemože da podnese nepokornost Uzvišenom Allahu. Sjetimo se naše sestre koja svoga muža ispraća na posao i govori: “Boj se Uzvišenog Allaha u pogledu našeg izdržavanja, jer glad i žeđ možemo podnositi ali džehennemsku vatru nemožemo”.

Izvor: El-Asr, br. 9
Priprema: Menhedž