Naslovnica Akida Zašto nam je onemogućeno da vidimo Iblisa

Zašto nam je onemogućeno da vidimo Iblisa

1003
ghost

Imam Ebul-Feradž Ibnul-Dževzi to objašnjava na sljedeći način, pa kaže:

“O brate moj, zaista, kada je Uzvišeni Allah oružnio Iblisa, i prokleo ga, te učinio njegov izgled odvratnim i uznemirujućim, On Uzvišeni je iz Svoje dobrote prema robovima učinio da ga oni ne mogu vidjeti, kako se njihova srca ne bi uplašila onda kada bi ga njihove oči ugledale, pa je zbog toga Uzvišeni učinio nebo mjesto za odmaranje ljudskog pogleda, i ukrasio je isto raznoraznim prekrasnim ukrasima, te ih od prokletoga šejtana čuva zvijezdama padalicama, kao da je Uzvišeni kazao: ‘O robovi Moji, vašim očima ne odgovara ono što je ružno i neprijatno, naprotiv, njima odgovara samo ono što je lijepo i prijatno.’

Ovakvo Uzvišeni Allah postupa prema svim ljudima na dunjaluku, a na ahiretu će daleko blaži biti prema vjernicima tako što će im njihove oči sačuvati od viđenja rasplamsale vatre džehennemske. A počastit će ih gledanjem najljepših plodova i dvorova, a to je istinsko džennetsko uživanje.

Utječem se Uzvišenom Allahu od suprotstavljanja Njegovim propisima, i utječem se Njemu od ustrajavanja u grijesima, i utječem se Njemu od završetka u najužasnijim kaznama.

Izvor: Iz knjige „Bustanul-va'izin“, str. 20.
Prevod: Menhedž