Naslovnica Edeb - Odgoj Utjecaj gledanja filmova sa temom zločina i seksa na mentalno zdravlje djeteta

Utjecaj gledanja filmova sa temom zločina i seksa na mentalno zdravlje djeteta

826
Djeca gledaju TV

Među velike činioce koji dovode do moralnog posrnuća djeteta, zapadanja u nevolje i činjenje zločina, slijeđenje razuzdanosti i izopačenosti su, svakako, kino i televizija sa kriminalističkim pričama i razuzdanim filmovima, zatim bestidni magazini i priče koje pobuđuju strasti. Svi oni u cjelini svojim sadržajem trguju ljudskim nagonima i podstiču na stranputicu i zločin, istovremeno kvareći moral i odraslih osoba, a kako ne bi onda pubertetske omladine, djece i najmlađih.

Sasvim je jasno da će intuitivno u dječijoj pameti i mašti ostati utisnute i ukorijenjene ove slike i scene, i da će kada intelektualno sazrije početi o njima pripovijedati i oponašati ih. Nema za dijete u pubertetu ništa štetnijeg od scena koje podstiču na zločin i usmjeravaju ka prostoti i pokvarenosti. Naročito kada je bez starješine i bez kontrole i pažnje.

Nema sumnje da primjeri ovako loše okoline i grješnih prizora ostavljaju velikog traga u psihi djece i pubertetske omladine, i tad ne koriste savjeti roditelja ili upute odgajatelja i učitelja.

Islam svojim pedagoškim principima stavlja pred roditelje, odgajatelje i sve druge odgovorne za odgoj djece, vjerodostojnu metodu pravilnog usmjeravanja i odgoja djece i izvršavanja njihovih obaveza i prava.

Jedan od principa ove metode je potpuna zaštita djece od svega što može prouzrokovati srdžbu Uzvišenog Allaha i odlazak u Džehennem. U vezi s tim Uzvišeni kaže:

„O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre.“ (Et-Tahrim, 6)

Među ove principe spada i buđenje odgovornosti kod onih čija je dužnost pravilno usmjeravanje i odgoj, odnosno ispunjavanje ove dužnosti i povjerenja na najpotpuniji način i u najplemenitijem smislu, a rukovodeći se riječima Allahova Poslanika sallallahu alejhi we sellem koje prenose Buhari i Muslim: “Čovjek je pastir u svojoj kući i prema tome je odgovoran za svoje stado.”

Važan princip ove metode je i eliminiranje uzroka, odnosno nevaljalih stvari koje dovode do slabljenja vjere i morala kod djece, jer i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, kako prenose imam Malik i Ibn Madže, kaže: “Nema nanošenja štete drugom, niti uzvraćanja na štetu drugom štetom.”

Prema navedenim islamskim principima i pedagoškim metodama, i roditelji, i odgajatelji, i svi u ovome poslu odgovorni, dužni su braniti djecu od gledanja filmova sa kriminalističkom (nasilnom) i seksualnom tematikom. Dužni su, također, braniti im kupovanje bestidnih magazina, nabavljanje ljubavnih romana i čitanje bezbožničkih knjiga. Ukratko, dužni su im braniti sve što bi moglo štetiti njihovom vjerskom ubjeđenju i gurnuti ih u prostotu i pokvarenost.

Iz knjige „Odgoj djece u islamu“
Autor: Abdullah Nasih Ulvin
Obrada: Menhedž