Naslovnica O nama O NAMA

O NAMA

2204
Menhedz islamski sajt

Danas je skoro nemoguće naći frakciju koja se pripisuje islamu a da se ne poziva na Kur'an ili Sunnet. Ove frakcije su često međusobno suprotnih stavova i metodologije, što mnoge muslimane dovodi u konfuziju: kako to da se svi pozivaju na Kur'an i Sunnet, a da su toliko različiti?

Postalo je jasno da nije dovoljno da se čovjek ili skupina samo poziva na Kur'an i Sunnet, već je potrebno da Kur'an i Sunnet shvate shodno razumijevanju ashaba, drugova Allahova Poslanika, alejhisselam, i ovo je najbolje opredjeljenje i menhedž (put, metodologija) za jednog muslimana iz prostog razloga što su ashabi bili ti koji su najbolje doživjeli, razumjeli i u djelo sproveli Objavu sa kojom je poslat Allahov Poslanik, a što im je posvjedočio i sam Poslanik da su najbolja i najispravnija generacija u islamu.

Stoga, ova stranica posvećuje posebnu pažnju na pojašnjavanje akide (vjerovanja) ehli sunneta i njegovog menhedža, jer ako ove dvije stvari nisu ispravne kod čovjeka, on biva od izgubljenih na ovom i budućem svijetu.

Naš poziv je poziv u čisti monoteizam (tewhid) očišćen od svih primjesa politeizma (širka), u ispravnu i iskrenu ljubav prema Allahu subhanehu we te'ala koja se ogleda u pokornosti i bogobojaznosti prema Njemu.

Naš poziv je poziv u ispravnu i iskrenu ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja se ogleda u slijeđenju njega i uzimanju njega za primjer i uzor.

Naš poziv je poziv ka uzimanju vjere iz njena dva čista izvora Kur'ana i Sunneta, u izbjegavanje novotarija u vjeri, praznovjerja i raznih izmišljotina.

Naš poziv je poziv u oživljavanje ispravne islamske misli u svijetlu Kur'ana i sunneta slijedeći put prvih muslimana; otklanjanje mezhepske ukočenosti i grupacijske pristrasnosti koje su zavladali mišlju mnogih muslimana udaljavajući ih od čistoga neiskvarenoga islamskoga bratstva shodno naredbi Allaha, dželle šanuhu: “Čvrsto se Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjavajte”.

Naš poziv je poziv ka iznalaženju rješenja za probleme ovog vremena i ulaganja napora ka otpočinjanju ispravnog islamskog života na principima poslanstva.

U tom cilju grupa studenata islamskog znanja će vam putem ove stranice prenijeti fetve, tekstove i predavanja eminentnih islamskih učenjaka i daija, kako klasičnih, tako i savremenih.

Nadamo se da ćete se sadržajem naše stranice okoristiti i pozivamo vas da istu preporučite drugima i na taj način i sami budete pozivači u Allahovu čistu vjeru!

Možete nas također pratiti i na Facebook stranici: Menhedž.

Autori portala