Naslovnica Islam Islam za početnike Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa

Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa

1068
ibadet-namaz

Namaz

Ebu Temim ibn Malik kaže: “Mensur ibn Mutemir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao vedrinu razgovarajući s njima, a možda bi čitavu noć provodio u ibadetu. Sve to kako bi od njih sakrio svoje djelo.”

Kaže Ebu Ishak Kabul Ahbar: “Ko iskreno obožava Allaha jednu noć daleko od pogleda ljudi, grijesi će nestati (tj. bit će mu oprošteni) kao što nestaje i ta noć.”

Tajna sadaka

Zejnul Abidin Ali ibn Husejn nosio bi vreće hljeba na svojim leđima noću i udjeljivao ostavljajući ih ljudima pred njihova vrata. Govorio bi: “Zaista tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara.” Kada je preslio, vidjeli su da je hranio sto porodica u Medini. A kada su ga ogasulili na njegovim leđima su bili crni tragovi. Upitali su: “Šta je ovo?” Pa im je rečeno: “To su tragovi bremena koja je nosio na svojim leđima noću i udjeljivao siromašnim porodicama Medine.”

Post

Kada govorimo o postu i njegovom skrivanju, ne možemo a da ne spomenemo Davuda ibn Ebi Hinda koji je postio četrdeset godina, a da zato nije znala ni njegova porodica. Radio je kao trgovac na pijaci te bi hranu od kuće nosio sa sobom i udjeljivao na putu, a zatim bi se vraćao svojoj kući i navečer iftario sa svojima. Njegovi prijatelji na pijaci bi mislili da je jeo kod svoje kuće, a njegovi su mislili da hljeb koji je nosio jede sa svojim prijateljima.

Ibrahim ibn Edhem kaže: “Nemoj svoga brata pitati o postu, jer ako kaže da posti obradovat će se njegova duša, a ako kaže da ne posti ražalostit će se, a i jedno i drugo je od znakova rija'a.”

Zikr i učenje Kur'ana

Ibn Dževzi kaže: “Kada bi Ibrahim en-Nehai učio Kur'an pa neko naišao na vrata, pokrio bi svoj mushaf.”

Imam Ahmed, rahimehullah, kaže: “Želim nešto što ne može biti, želim mjesto gdje bih daleko od pogleda ljudi činio ibadet Allahu.”

Iz djela: Put ka oprostu Milostivog Gospodara
Autor: Muhammed Husejn Jakub
Priprema i naslov: Menhedž