Naslovnica Daije Ijad el Kunejbi Hidžab nije stvar ličnog odabira

Hidžab nije stvar ličnog odabira

1485
muslimanka, more, obala, sloboda, hidžab

Neko od nas kada hoće da stane u odbranu hidžaba kaže: “Hidžab je lična sloboda…“

Velika je razlika kada se obraćamo nevjernicima koji ne vjeruju u islam kao ispravnu vjeru koja ima potpunu kontrolu i sud nad životima ljudi, pa im kažeš: “Vi tvrdite da je najveći vid vrijednosti sloboda, pa shodno ovom vašem načelu (osnovi) u čemu se ja sa vama ne slažem, hidžab je lični izbor. Pa zašto je (kod vas) sve dozvoljeno osim hidžaba? Vi ste onda lažovi koji su kontradiktorni u svojim stavovima“.

Velika je razlika između ovakvog govora i toga da se sa ovim govorom obraćamo muslimanima, koji su se – bar bi tako trebalo biti – predali Allahu u svim njihovim stvarima, i priznali da sud pripada samo Njemu… da se među njima govori da je hidžab lična sloboda svakog pojedinca, na njihovim društvenim mrežama i mjestima na kojima se sastaju kao da je to istina u koju moramo vjerovati.

Ovakav govor u sebi sadrži dvije problematične stvari:

1. Ovo znači da mi prihvatamo slobodu pojedinca kao najuzvišeniju vrijednost, koja sudi među ljudima koja je sveobuhvatna i sveta stvar. Dok je kod nas muslimana najveća vrijednost pokoravanje Uzvišenom Allahu, i ono čemu vodi ova pokornost od postizanja istine i pravde. I sve što je oprečno pokornosti Allahu, to je grijeh kojeg je muslimanskom društvu obaveza otkoniti, a ne da se to ostavi pod izgovorom da je to lična sloboda pojedinca! A koliko je samo sloboda koje nisu istina nego batil, i koje nisu pravda nego nepravda.

2. Ova parola znači da mi tražimo da se žena pokrije zato što je to sloboda pojedinca! A ovo je batil (neispravno)! Hidžab je božanska naredba koja je obavezujuća za muslimansko društvo, a ne nekakva lična sloboda. Musliman ne radi stvari samo ako od toga ima koristi, kao što to čine munafici koji traže da se nešto uradi ako od toga imaju koristi, a zatim se od toga okrene. Shodno ovome, ako bi zagovarali ovu ideju a zatim vidjeli nepravilnosti u oblačenju i grijehe u svim oblicima kako se javno rade, morali bi prećutati sve ovo kako ne bi bili sami sebi kotradiktorni, “zato što je to lični izbor i sloboda”!

Nije tako ljudi moji! Sa ovom parolom mi pravimo štetu pa makar imali najbolje namjere, zagovaramo sekularizam a da toga i nismo svijesni!

Čak i kada se radi o izrazu: “Pravo žene je da nosi hidžab“ ukazuje da je njeno pravo da ga nosi ako bude htijela, i njeno pravo je da ga ne nosi…i sve ove parole su poslijedica zaborava da je osnova u muslimanskom  društvu pokoravanje Allahu.

Možda će neko reči: “kada bi stvar bila u vašim rukama, vi bi ste hidžab stavili u obavezu“?

Ja neću ulaziti u neku drugu sporednu borbu, naša glavna tema je podsjećanje muslimana šta znači njihov islam, da bi realizovali njihovo robovanje Allahu, sa priznavanjem da naredba i sud pripadaju samo Njemu, pa makar se u njihovim zemljama radilo po propisima koji su oprečni Njegovoj naredbi.

A ja kažem ovdje, kada bi otkrivena žena u našem društvu danas rekla: “Obaveza je na muslimanima da se pokoravaju svome Gospodaru i Njegovoj naredbi, i ja podržavam svoju sestru koja nosi hidžab, kao vid pomaganja Allahove vjere i kao odbrana propisa moga Gospodara, iako sam sama griješna i nepokorna,” ona bi zbog ovog njenog postupka bila nagrađena.

U suprotnom, ako bi neka žena koja nosi hidžab rekla: “Hidžab je sloboda svakog pojedinca, i zato je obaveza dozvoliti onome ko hoće da ga nosi da to učini“, mi ovoj kažemo: podigla si džahilijetsku parolu i „pomogla“ si onu koja nosi hidžab onim što u stvari nije pomoć, osim kao što je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koristila pomoć  Mut'ima ibn ‘Adija u Mekki, iz ljubomore, i pored toga što nije bio na njegovoj vjeri! Stoga se pripazi, o muslimanko, da ne porušiš osnovu ove velike stvari, a da to i neosjetiš.

Zato što hidžab nije „sloboda pojedinca“, nego Božanska obaveza!

Istinu je rekao Allah Uzvišeni: “A vjernici, kada se pozovu da Allah i Poslanik presudi među njima, kažu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ To su, zaista, oni koji će postići ono što žele. A onaj ko se pokorava Allahu i Poslaniku i starhuje od Allaha i Njega se boji, oni će zaista uspjeti.” (sura Nur, 51-52)

Izvorhttps://www.facebook.com/eyadqunaibi/
Prevod: Menhedž