Ibn Hazm, rahimehullah je rekao govoreći o fanatičnoj privrženosti:

„I mi nismo zadovoljni sa onima koji se srde radi nas već smo zadovoljni sa onima koji se srde radi istine, i mi ne postajemo srećni sa onima koji podržavaju naš govor, već bivamo srećni sa onima koji podržavaju istinu gdje god se ona nalazila; i neznalica ne treba pokazivati neznanje prema nama i misliti da smo mi samo sljedbenici Ebu Sulejmana Davuda ibn Alija. Zapravo Ebu Sulejman je šejh od naših šejhova i učitelj od naših učitelja. Ako je on postigao ispravnost onda smo mi sa njim, slijedeći istinu; a ako je on učinio grešku onda se mi odričemo nje i slijedimo istinu, gdje god mislimo da je.“

Izvor: Tewhid blogspot