Naslovnica Menhedž Iskušana ulema Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je...

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen u vatru

441
ulema knjige

Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine.

Kratka biografija

Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao:
‘On je predvodnik tabiina i asketa svoga vremena. Njegovo ime – po ispravnijem mišljenju – je: Abdullah b. Seub. Kaže se da je još za života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, primio islam. Porijeklom je iz Jemena, a u Medinu je došao za vrijeme Ebu Bekrova hilafeta. Prenosi hadise od Omera, Mu'aza b. Džebela, Ebu ‘Ubejde, Ebu Zerra El-Gifarija, i ‘Ubade b. Es-Samita, radijellahu anhum’.

Njegovo iskušenje

Kada se El-Esved El-‘Ansi, prije same smrti Poslanika Muhammeda, proglasio za vjerovjesnika, i kada su mu povjerovali maloumnici i glupaci, on je sakupio i organizovao veliku vojsku, te je preuzeo vlast nad Jemenom. Međutim, bilo je iskrenih vjernika koji su čvrsti ostali u svojoj vjeri, te mu nisu povjerovali, šta više, neki su od njih iz straha od njega, pobjegli, dok je druge zatvarao i mučio. Od najprkosnijih i najžešćih prema njemu bio je imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah. On mu je žestoko prkosio i suprotstavljao se, te je ostale ljude upozoravao na njega i otkrivao njegove laži i prevare.

El-‘Ansi je izdao potjernicu za Ebu Muslimom, te je on bio uhićen.
Nakon što su ga mučili i bičevali, El-‘Ansi traži od njega da potvrdi njegovo lažno vjerovjesništvo, što je ovaj žestoko odbio te je nastavio prkositi i u laž ga utjerivati.
El-‘Ansi tada naređuje da se pripremi ogromna vatra, i da se Ebu Muslim baci u nju! Tako i bi učinjeno! Ebu Muslima baciše u vatru, baš kao što su i Ibrahima, alejhis-selam, bacili u vatru. Ali, Allahovom dozvolom i odredbom, vatra mu nimalo nije naudila.
Kada to ugledaše El-‘Ansi i ostali svijet, njegovi savjetnici mu rekoše da ga odmah protjera, u suprotnom, on će, sebebom ovog postupka, mnoge ljude odvratiti od onoga u što ih El-‘Ansi poziva. El-‘Ansi posluša svoje savjetnike te protjera Ebu Muslima, koji je svoju hidžru usmijerio u grad Allahova miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Pristigavši u Medinu, Ebu Muslim odmah dođe do Poslanikova mesdžida, sveže devu i uđe u mesdžid kako bi klanjao dva rekata. U tom momentu, ugledao ga je Omer, radijellahu anhu, pa kada je završio svoj namaz on mu priđe i upita ga:
‘Odakle si?’
‘Iz Jemena’, odgovori Ebu Muslim.
‘Šta je s onim čovjekom kojeg je lažov, El-‘Ansi, bacio u vatru?’, ponovo upita Omer.
‘To je Abdullah b. Seub’, odgovori Ebu Muslim.

Tada mu se Omer obrati riječima: ‘Allahom te zaklinjem, reci mi da si to ti?!’, na što mu Ebu Muslim potvrdno dogovori: ‘Ja sam’, pa ga Omer zagrli i zaplaka, zatim ga uhvati za ruku i povede do Ebu Bekra, te zajedno sjede s njim i reče:

‘Hvala Allahu Koji me nije usmrtio prije nego mi je pokazao u Poslanikovom ummetu čovjeka s kojim je učinjeno ono što je učinjeno i sa Ibrahimom, alejhis-selam’.8

Prevod i priprema: Emir Krčo

Bilješka:

8 Es-Sijer (4/512).