Naslovnica Menhedž Iskušana ulema Iskušana i provjerena ulema: Imam El-Behlul b. Rašid el-Hidžeri

Iskušana i provjerena ulema: Imam El-Behlul b. Rašid el-Hidžeri

551
iskušana ulema

Imam El-Behlul b. Rašid El-Hidžeri, preselio 183 hidžretske

– Kratka biografija

On je veliki imam, fakih, zahid, Ebu Amr El-Behlul b. Rašid El-Hidžeri. Rođen je u Sjevernoj Africi, tada poznatom gradu po imenu El-Kajravan 128 hidžretske godine. Počeo je sticati znanje od učenjaka toga mjesta, a zatim je krenuo na svom prvom putovanju radi sticanja šerijatskog znanja, pa je prvo bio u Šamu a zatim i u Iraku, te je tamo učio kod velikih učenjaka. Nakon toga odlazi za Meku radi obavljanja hadždža, i tamo boravi određeni period radi sticanja znanja, nakon čega svoje putovanje nastavlja za Medinu. Kada je završio sa svojim putovanjima i nakon stečenog znanja, donosi odluku da se vrati u svoj rodni kraj.

Prenosio je razna kazivanja i dešavanja koja je doživeo tokom svojih putovanja, te je napisao fikhsko djelo o malikijskom mezhebu, a često je znao da naginje mišljenjima imama Sufjana Es-Sevrija. U El-Kajravanu je podučavao ljude vjeri, i imao svoj medžlis gdje je odgajao i podučavao svoje učenike.

– Njegovo iskušenje

Za vrijeme imam El-Behlula namjesnik Afrike bio je Muhammed b. Mukatil El-‘Akki, jedan od abasijskih halifa čija biografija nije bila pohvalna. Ovaj namjesnik je bio poznat po dobrim odnosima koje je gajio prema španskom kralju i svom ulizivanju njemu.

I tako jedne prilike je ovaj kralj tražio od namjesnika Muhammeda da mu sakupi svo oružje i oruđe koje se nalazilo kod muslimana, na što je namjesnik rado pristao, i donio naredbu da se svo oružje i oruđe sabere, a zatim pošalje kao poklon i dar španskom kralju!

Čuvši to, imam El-Behlul je odmah otišao na dvor kod namjesnika i počeo ga savjetovati i objašnjavati mu pravu namjeru španskoga kralja, da je njegov cilj da muslimanima u potpunosti oduzme svo oružje i oruđe kako bi ostali golih ruku a zatim postali lahak plijen za njegov napad! No, namjesnik se oglušio o savjetima i uputama ovog plemenitog imama, te vidjevši odbijanje savjeta vrati se svojoj kući.

Pri samom dolasku kod kuće, za njim se odmah stigla vojska koju je namjesnik poslao kako bi uhapsili imama! On im je naredio da ga svežu u okove, izbičuju a zatim bace u zatvor. Vojska je to i učinila, te ga izbičevala dvadeset biča, a zatim i zatvorila.

Nakon par mjeseci imam El-Behlul je pušten na slobodu, ali su tragovi bičevanja ostavili velike rane na njegovom tijelu, te je zbog tih rana koje su se kasnije povećale njegovo tijelo još više oslabilo, pa je od toga i preselio.1

Allah mu se smilovao, i podario mu visoke deredže u Džennetu.

Prevod i priprema: Emir Krčo

Bilješka:

1 Me'alimul-iman (1/197), Rijadun-nufus (1/132), i El-E'alam (2/77) od Ez-Zerkelija.