Naslovnica Islam Biografije učenjaka i velikana Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

1489
Sulejman el Ulvan

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice.

Šejh Sulejman je rođen 1389. hidžretske (1969. godine). Odmah po završetku srednje škole, započeo je sa traženjem znanja pred poznatim učenjacima, čitajući i pred njima napamet učeći knjige iz raznih oblasti. Oženio se 1410. (1989.) godine. Ima tri sina. Još u ranoj mladosti šejh Sulejman je pokazivao zadivljujuću sposobnost da pamti i pokazivao je veoma duboko razumijevanje različitih disciplina šerijata.

Svoje traženje znanja započeo je čitanjem djela Ibn Tejmijje, Ibnul-Kajjima, imama Nedžda, djela Ibn Redžeba, Ibn Hišamove Sire, te djela El-Bidaje ven-Nihaje od Ibn Kesira.

Posjećivao je četvoricu šejhova dnevno (tj. učio od njih): jednog nakon sabaha, drugog nakon podneva, trećeg nakon akšama i četvrtog nakon jacije-namaza. Tako je radio svaki dan osim petkom, dok nije započeo izučavanje svih mezheba (škola fikha) i odabranih mišljenja Ibn Hazma, Ibn Tejmijje i Ibnul-Kajjima. Kada je upitan koliko vremena provodi u čitanju, pamćenju i obnavljanju, šejh je odgovorio: “Malo više od petnast časova dnevno.”

1410. (1989.) je počeo držati predavanja u svojoj kući u Burejdi (provincija el-Kasim), a 1411. (1990.) u džamiji nakon sabaha, podneva i akšama, svakoga dana osim petkom. U Medini mu je 1413. (1992.) šejh Hammad el-Ensari dao idžazu (punomoćje) da može držati predavanja iz svih šest zbirki hadisa, kao i iz Ahmedovog Musneda, Malikove Muvette, dva Sahiha, Ibn Huzejme i Ibn Hibbana, i Sunena Ibn Ebi Šejbe.

Takoder mu je dao idžazu da može podučavati gramatici iz Ibn Malikove Elfijje, te i nekih knjiga iz fikha.

Vratio se u Burejdu i nastavio držati predavanja u gradskoj džamiji. Držao je predavanja iz zbirki hadisa, koja su uključivala: Sahih El-Buharije, Sunene Et-Tirmizija i Ebu Davuda, Malikovu Muvettu, te djela iz hadisa: Umdetul-Ahkam, Bulugul-Meram, Erbe'in en-Nevevi.

Takoder je držao predavanja iz oblasti Mustalah el-hadis (klasifikacije i terminologije hadisa), kao i iz fikha, gramatike i tefsira.

A od predavanja koja je držao iz knjiga akide bila su: Et-Tedmurijje, El-Hamevijje, El-Vasitijje od šejhul-islama Ibn Tejmijje, Kitabut-Tevhid od Muhammeda bin AbdulVehhaba, Eš-Šeria od El-Adžurija, Es-Sunne od Abdullaha bin Ahmeda, Es-Sunne od Ibn Nasira, te Es-Sevaik i En-Nunijje, obje od Ibnul-Kajjima.

Krajem mjeseca zul-hidždžeta 1407. (1986.) je šejh Sulejman bio i uhapšen, samo zbog knjižice koju je napisao, u kojoj je održavanje proslave povodom nečijeg završavanja hifza Kur'ana – okarakterisao bid'atom (novotarijom).

Štampana su mu sljedeca djela:

– Podsjecanje dobrih na vječnost džehennemske vatre,

– Razjašnjenje komentara Stvari koje izvode iz vjere

– Komentar djela Bulugul-Meram,

– Propisi vezani za noćni namaz,

– Allahova pomoć je, zaista, blizu,…

Dana 31. marta 2003. godine, 11 dana nakon početka američke invazije na Irak, šejh El-Ulvan je pozvao muslimane da se bore protiv američke vojske, da bi nedugo nakon toga, 28. aprila 2004. godine saudijske vlasti uhapsile šejha. U zatvoru je bez ikakvog suđenja držan skoro 9 godina – pušten je iz zatvora 5. decembra 2012. godine.

Šejh Ulvan je u oktobru 2013. godine osuđen na 15 godina zatvora. Šejh je optužen za neposlušnost „velijul emru“ (kako mnoge murdžije, medhalijevci i džehmije nazivaju saudijskog taguta), a u procesu suđenja šejhu, tužilac je naveo niz optužbi, među kojima je i branjenje zatvorenog šejha Nasira el-Fehda, nad kojim sudijski dželati vrše svakodnevne torture, kao i davanje fetve o obaveznosti džihada u Siriji.

Bin Bazova pohvala šejha Sulejmana el-Ulvana

Prema mnogima, šejh Sulejman el-Ulvan je jedan od najvećih živih učenjaka današnjice.

Među učenjacima koji su pohvalili šejha Sulejmana el-Ulvana je i šejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, koji je pohvalio djela šejha Sulejmana.

Šejh Bin Baz je u pismu šejhu Sulejmanu el-Ulvanu, između ostalog, napisao sljedeće:

“Pregledao sam neka od tvojih djela i pročitao nešto od onoga što si pisao o pobijanju stavova Ibnul-Džewzija i Es-Sekafa i jako sam zadovoljan time. Zahvaljujem se Allahu, slavljen neka je On i Uzvišen, zbog onoga što ti je dao od razumijevanja vjere i tvoje postojanosti na vjerovanju ispravnih prethodnika (akida selefa) i podučavanja učenika tome i pobijanja onih koji se tom učenju suprotstavljaju.”2

Šejhovi protivnici

Bilo kako, šejh Sulejman el-Ulvan je imao svoje oponente, pa je bilo i učenjaka koji su ga kritikovali, što čitaoca ne treba da zbuni. Ovo kritikovanje je dolazilo od učenjaka koji se nisu slagali sa šejhom u pogledu nekih šerijatskih mesela (stavova), kada je učenjaku obaveza da ukaže na greške drugih učenjaka, ali su vrlo često ova kritikovanja došla od kraljevske uleme saudijskog režima, a sve zbog šejhovog suprotstavljanja diktaturi i interesima porodice Saud. Vrlo često su ove kritike naručene izravno od saudijskog taguta, kako bi se u narodu prikupila podrška za šejhovo zatvaranje, što se na koncu i dogodilo.

Također, nisu samo učenjaci kraljevskih dvoraca ti koji su kritikovali i osuđivali šejha Ulvana. Zbog svog ukazivanja na pretjerivanje u propisima tekfira, te razotkrivanja pravca haridžija, šejh je postao trn u oku haridžijskim frakcijama širom zemlje, pa je danas teško naći učenjaka koji se od strane haridžija više blati od šejha Ulvana.

Šejhove pristalice i simpatizeri

Šejh Sulejman el-Ulvan je zbog svoje postojanosti i čvrstine, te zbog svog prkosa zločinačkom saudijskom režimu, pridobio simpatije velikog broja ljudi. Pored onih koji su ispravno razumjeli pravac sljedbenika sunneta, među šejhovim simpatizerima su se našli i oni za koje se ne može kazati da su na menhedžu ehli sunneta. Iako je šejh Sulejman čist od ovakvih sektaških grupacija, vidjećemo da ga oni često citiraju, ne zbog istine, nego zbog onoga što se slaže sa njihovim strastima i zabludjelom ideologijom. Štoviše, događa se da ga sljedbenice jedne te iste sektaške grupacije nekada tekfire, a nekada citiraju njegove stavove, ovisno od cilja koji žele postići i stava kojeg žele odbraniti, da nas Allah sačuva zablude. Ponekad se neki stav šejha Sulejmana pogrešno tumači i iskrivljava, a nosiocima zablude ide na ruku to što je šejh u zatvoru te nije u stanju odgovarati na njihove smutnje.

Priprema: menhedz.com

Bilješke:

1 Muhadis (el-muhaddis) je islamski naziv za stručnjaka koji duboko poznaje hadise te poznaje lanac njihovih prenosilaca. Muhadis može raspoznati pravi (sahih) hadis od krivotvornog (daif) hadisa, te davati ocjene hadisa.