Minuta uz Kur’an – Na zlo dobrim uzvrati

1244

Pogledajte kratko šta Allah kaže o jednom od najtežih djela za čovjeka – da na zlo koje mu se čini uzvrati dobrim.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com