1 Bolesnik je obavezan da se očisti vodom od male nečistoće uzimajući abdest, a od velike nečistoće kupanjem (gusul).

2 Ukoliko bolesnik ne može da se opere vodom zbog nesposobnosti ili straha da se bolest ne poveća ili oduži, onda će u tom slučaju uzeti tejemum.

3 Tejemum se uzima tako što će svojim dlanovima dotaći čistu zemlju, a zatim će njima potrati cijelo svoje lice i svoje šake potravši jednu drugom.

4 Ukoliko bolesnik ne bude mogao sam da se abdesti ili uzme tejemum, onda će mu u tome pomoći druga osoba.

5 Ukoliko postoji rana na dijelovima koji se peru u toku abdesta, ako bude u mogućnosti opraće ih, a ako ne, onda će ih samo potrati tako što će navlažiti svoju ruku i njome preći preko rane, a ako i to bude škodilo, umjesto toga će uzeti tejemum.

6 Kada postoji prijelom koji je previjen zavojem ili gipsom učiniće po njemu mesh, a neće uzimati tejemum, jer je mesh zamjena za pranje.

7 Dozvoljeno je uzeti tejemum dodirujući zid ili neke druge čiste stvari koje imaju prašine na sebi. Međutim, ukoliko zid bude presvučen nečim što nije zemljanog porijekla, kao da bude obojen onda ga neće koristiti za tejemum osim da na njemu bude prašine.

8 Nema smetnje da pripremi prašinu stavljajući je u posudu ili u maramicu kako bi kasnije, u situaciji kada ne bude mogao da pronađe zemlju ili zid ili nešto drugo na čemu se nalazi prašina, uzeo tejemum.

9 Kada uzme tejemum za namaz i ne pokvari ga do sljedećeg namaskog vremena, sljedeći namaz će klanjati sa istim tejemumom i neće ponavljati tejemum, jer nije prestao biti pod čistoćom i zato što se nije desilo nešto što bi ga pokvarilo.

10 Bolesnik je dužan da očisti svoje tijelo od nečistoća, a ukoliko nije u mogućnosti klanjat će onako kako može. Namaz mu je ispravan i nije ga obavezan ponavljati.

11 Obaveza je bolesniku da klanja u čistoj odjeći, a ukoliko mu se odjeća onečisti, obaveza mu je da ukloni nečistoću sa odjeće ili da nečistu odjeću zamijeni čistom. Ukoliko ne bude u mogućnosti to da ispuni, klanjat će u stanju kakvom jeste, i namaz mu je ispravan te ga nije obavezan ponavljati.

12 Dužnost je bolesniku da klanja na čistom mjestu. Ukoliko se mjesto na kojem klanja onečisti, oprat će ga ili zamijeniti čistim, ili će na njemu prostrijeti čisto. Ako to ne bude u mogućnosti klanjat će u stanju kakvom jeste, i namaz mu je ispravan bez obaveze da ga ponavlja.

13 Nije dozvoljeno bolesniku da odlaže namaz van njegovog propisanog vremena zbog nesposobnosti da se očisti, već će se očistiti shodno mogućnosti i klanjat će namaz u njegovom vremenu, makar na njegovom tijelu ili odijelu bila nečistoća koju nije u mogućnosti ukloniti.

Autor: Muhammed b. Salih el-Usejmin
Izvor: www.binothaimeen.net/
Prevod: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž