Naslovnica Islam Brak i porodica Ispravnim poimanjem bračnog života postiže se ljubav i sreća kod supružnika

Ispravnim poimanjem bračnog života postiže se ljubav i sreća kod supružnika

719
islamski brak

Uzvišeni Allah je stvorio Adema, alejhis-selam, i od njega je stvorio njegovu suprugu Havu, alejhas-selam, kako bi jedno uz drugo našli smiraj, a taj smiraj dolazi ljubavlju i samilošću koju je On Uzvišeni uspostavio između njih; pa je, nakon prvog oca i majke, njihovo potomstvo nastavilo da se razmnožava na taj način, tj. kroz bračni život koji je izgrađen na ljubavi i samilosti.

Kaže Uzvišeni Gospodar:

Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara (tj. od Adema i Have), i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih. I jedan od znakova Njegovih je to što vam je, od vas samih, parice (žene) stvorio da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju. (Er-Rum, 20, 21)

Rekao je šejh Es-S'adi, rahimehullah:

I jedan od znakova Njegovih koji ukazuju na Njegovu milost prema Njegovim robovima, i Njegovu veličanstvenu mudrost i znanje koje sve obuhvata je to što vam je, od vas samih, parice (žene) stvorio koje odgovaraju vama i vi odgovarate njima, i koje sliče vama i vi sličite njima: da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost time što je odredio da sklapanjem braka dolazi do ljubavi i samilosti.

Dakle, suprugom se postiže naslada, korist dobijanja djece i njihovog odgajanja, te smiraj uz nju. A u većini slučaja nećeš naći da između dvoje ima tolika ljubav i samilost kao što je to između muža i žene.“ (Tefsir Es-S'adi: 639. str)

Ovim dolazimo do zaključka da je bračni život između muža i žene izgrađen na: ljubavi, samilosti, poštovanju, potpomaganju, i sve ostalo od osobina koje se podrazumijevaju u braku.

Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, vaš brak je velika Allahova blagodat koju vam je podario, i zato budite zahvali na tome, i čuvajte tu blagodat onako kako to šerijat nalaže da se čuva. Vi ste jedan drugom najpreči i najpotrebniji, pa se tako i ponašajte i živite.

Allaha Uzvišenog molim da nam podari bereketa u našim brakovima i porodicama, i da nas učini od Njegovih iskrenih robova.

Napisao: Emir Krčo