Naslovnica Fetve Propis razvoda supruge u drugom stanju

Propis razvoda supruge u drugom stanju

1081
razvod braka

Pitanje: Da li je dozvoljeno razvesti suprugu koja je u drugom stanju?

Odgovor: Ova sumnja se događa kod nekih od običnih ljudi, tj. neki od njih smatraju da nije dozvoljeno dati talak (razvod) nosećoj ženi! Iskreno, ne znam odakle im ovakvo ubjeđenje, jer takvo nešto nema nikakve osnove u govorima učenjaka. Dakle, to je neosnovano ubjeđenje, jer ono na čemu su svi učenjaci jeste da je dozvoljeno dati razvod trudnoj ženi, i po tom pitanju nema razilaženja među ulemom. Stoga, razvod trudne žene može biti ili talak sunni (razvod koji je po sunnetu), ili niti sunnetski niti novotarski.

Vjerodostojnim putem se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Abdullahu b. Omeru, radijellahu anhuma, onda kada je on razveo svoju ženu dok je bila u hajzu (mjesečnici), da je vrati i da sačeka dok joj ne prođe hajz a zatim postane čista, pa tek nakon toga ako hoće neka je razvede svejedno bila čista ili noseća. Ovo nam ukazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, razvod noseće supruge poistovjetio ili uvrstio u razvod one koja je čista a kojoj nije prethodilo polno općenje.

Zaključak je da nema nikakve smetnje u razvodu supruge koja je u drugom stanju, štaviše, to je od sunneta po ispravnijem mišljenju, tj. ovim ciljamo puštanje noseće supruge po sunnetu, a ne bidatu. A ono što je zabranjeno ustvari jeste da se ona razvodi u stanju u kojem je opisana jednim od dva opisa, hajz ili nifas. Pa sve dok se ona nalazi u jedno od ova dva stanja (tj. hajz ili nifas) muslimanu nije dozvoljeno da je razvede, već mora sačekati da joj prođe hajz ili nifas, pa kada postane čista tada joj smije dati razvod ili je zadržati. Međutim, da je razvodi dok se ona nalazi u hajzu ili nifasu, to nikako ne smije činiti, zato što se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jako rasrdio na Abdullaha b. Omera onda kada je čuo da je svoju suprugu razveo dok je bila u hajzu.

Isto tako, ako je bude razveo u čistoći u kojoj su imali polni odnos, zbog toga što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pa ako onda bude htio, neka je zadrži, ili neka je otpusti prije nego što joj priđe. To je vrijeme koje je Uzvišeni Allah odredio za puštanje žena.“ Tumačeći riječi Uzvišenog: „O Vjerovjesniče, kad htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kad su čiste pustite.“1, učenjaci su kazali: tj. prije nego li imate s njima polni odnos. Ovo je značenje puštanja u čistoći, tj. da je razvede dok je ona čista i nije imala odnos s njim, ili dok je trudna čija trudnoća je vidljiva, i ovo je po sunnetu, znači da se žena razvede u dvije situacije:

  • jedna: dok je ona u drugom stanju, u ovom slučaju taj razvod je po sunnetu i nije novotarski, i
  • druga situacija: dok je ona čista i nije imala polni odnos sa mužem2, znači da je postala čista od hajza ili nifasa, i da nije imala polni odnos s mužem; i ovaj razvod jeste po sunnetu.

Što se tiče razvoda koji nije po sunnetu, tj. koji se smatra i naziva novotarskim razvodom (talak bid'i), on ima tri situacije:

  • jedna: kada se razvod daje supruzi dok je u hajzu,
  • druga: kada se razvod daje supruzi dok je u nifasu.
  • i treća situacija: kada se supruzi daje razvod dok je ona čista (nakon hajza ili nifasa), ali nakon što je imala polni odnos sa mužem.

Svaki od pomenutih vidova razvoda naziva se novotarskim razvodom (talak bid'i), i nije dozvoljeno činiti ga, i suprug je dužan da se u pomenutim situacijama suzdrži od razvoda sve dok supruzi ne prođe hajz ili nifas, a zatim kada postane čista i prije negoli polno opći s njom da je razvede.

Hikmet (mudrost) toga – a Allah najbolje zna – je u tome što zakonodavac (Uzvišeni Allah) ne želi da dođe do talaka. Suprotno tome, On Uzvišeni podstiče na opstanak i ostanak braka zbog toga što u njemu ima mnogo hajra i koristi, te je iz tog razloga sužio put do talaka, i odredio da ženi, kada je u periodu hajza, nifasa ili čistoće u kojoj je prethodio polni odnos, nije vrijeme i mjesto za talak, i sve to kako bi je zadržao, jer je moguće da će se nakon toga stanje (supružnika) promijeniti i poboljšati, i moguće je da će se pomiriti i slagati pa ne bude došlo do talaka. Zbog toga, razvod nije ispravan i validan osim u dva slučaja:

  • prvi: kada je ona u drugom stanju.
  • i drugi slučaj: kada je ona u čistoći kojoj nije prethodio polni odnos.

U većini slučaja onda kada se ona nalazi u periodu čistoće, muž ne razvodi svoju ženu, jer je tada želi i hoće da ima odnos sa njom kada ona postane čista. Pa kada bude imao odnos s njom tada mu se onemogućava pravo da je razvede kako bi ona ostala s njim. A isto je i sa onom koja je u drugom stanju, nema nikakve prepreke koje ga sprečavaju da ima odnos s njom, i može joj prići u bilo kom vaktu, i tada on nema niti želju niti potrebu da je razvodi u većini slučaja. Također, zato što on iščekuje rezultat tog ploda, želi da ga posmatra i odgaja, i tada on odustaje od razvoda. Sve ovo je iz Allahove milosti prema Njegovim robovima, jer je učinio da se razvod smije dogoditi samo u dvije pomenute situacije: kada je čistoća kojoj nije prethodio polni odnos, i kada je trudnoća u pitanju, a sve to opet kako ne bi došlo do razvoda.

Zato što, ako se razvod ograniči samo na ove dvije situacije, u većini slučaja neće ni doći do talaka, jer nakon čekanja određenog perioda čovjek se zaželi svoje supruge, nakon što mu je bilo zabranjeno i uskraćeno tokom trajanja hajza ili nifasa da prilazi svojoj ženi, on će je i te kako poželjeti, pa kada opći s njom tada mu se uskraćuje pravo na razvod sve dok ona ponovo ne dobije hajz i dok ne postane čista nakon hajza.

Uistinu, kada bi čovjek pazio i vodio računa o ovom šerijatskom propisu, tada bi se time umanjio broj talaka i većina muškaraca bi zadržala svoje supruge, jer šerijat podstiče na opstanak i ostanak braka, zato što s njim dolaze velike koristi, i zato od svih dozvoljenih stvari talak je najmrži Allahu Uzvišenom, „Od dozvoljenih stvari Allahu je najmrži talak.“ Zbog toga što on razdvaja muža od njegove supruge, i nanosi mnogo ezijeta djeci.

Također, moguće je da će taj muž nakon toga okasniti i ne oženiti se, a isto je i sa tom ženom. Dakle, činjenica je da talak sa sobom nosi samo negativne posljedice, te je zbog toga Uzvišeni Allah propisao razloge za opstajanje i očuvanje braka, kako bi čovjek i dalje ostao da čuva svoju suprugu i da međusobno jedno drugom koriste. A isto tako kako bi i žena ostala u zaštiti svoga muža u tim periodima kada – kao što smo već pojasnili – nije mu dozvoljeno razvoditi je: period hajza, period nifasa, i period čistoće u kojoj je polno općio s njom. Znači, ovo su ta tri perioda kada ne bi trebao razvoditi svoju suprugu, i kada mu nije dozvoljen razvod.

Samo na ovaj način će se umanjiti broj razvoda brakova, i sačuvat će se porodice, a ovo je od Allahove milosti i dobrote prema Njegovim robovima.

Odgovorio: Šejh Abdul-Aziz ibn Baz, rahimehullah.
Izvor: https://binbaz.org.sa

1. Et-Talak, 1.
2. cilja se na polni odnos nakon menstruacije ili postporođajnog perioda, op. Menhedž.