Naslovna Sihr i liječenje od sihra Rukja kurs : Program samoliječenja od sihra (magije) i džinskog djelovanja

Rukja kurs [ažurirano 18. juna 2019]: Program samoliječenja od sihra (magije) i džinskog djelovanja

8860

Iako o tematici sihra i džinskog djelovanja ima mnogo napisanih knjiga i članaka, te video predavanja i klipova, ne postoji na našem jeziku sveobuhvatniji pristup ovoj tematici (prema našim saznanjima, a pogotovo kada je riječ o samoliječenju) od “Rukja kursa” autora i učača rukji Anesa M.

Ovaj rukja kurs za samoliječenje od sihra (magije) i raznih vrsta džinskog djelovanja preporučujemo svakom muslimanu i muslimanki, svakoj porodici i svakom pojedincu.

U ovom serijalu predavanja naći ćete odgovore na mnoga pitanja, poput načina djelovanja sihra, vrste sihra, metodologije koju džini koriste, saznaćete o načinima djelovanja džina ljubavnika, o simptomima sihra i džinskih oboljenja, ali ono što ova predavanja izdvaja iz mora drugih, čineći ih pravim biserima i neprocjenjivim blagom, jesu upravo savjeti i upute za samoliječenje od ovih bolesti.

Kako nova predavanja budu snimana, tako ćemo i mi ažurirati video plejlistu, pa vam savjetujemo da povremeno navratite na ovu stranicu i poslušate novo video predavanje.

Molimo Allaha da svima nama da bereket i praktičnu korist u ovom programu rukje i da nagradi njenog autora!

Napomena: Najnoviji video je na vrhu liste.

RUKJA KURS 11. DIO: Kako i zašto učiti samome sebi rukju?

U ovom predavanju se pojašnjava na koji način da čovjek samome sebi uči rukju [kako bi se liječio Kur’anom], kao i bitnost i korist uspostavljanja ovog sunneta.

RUKJA KURS 10. DIO: Kako uklopiti terapije u svakodnevnicu?

U ovom predavanju – objašnjavaju se uticaj i uloga (ne)kvalitetnog (ne)iskorištavanja vremena u liječenju, kao i razloge (ne)uspjeha po tom pitanju. Zatim, nudie se praktična riješenja kako bi se uklopila rukja terapija u svakodnevni život na najbolji način i kako bi osoba bila psihološki spremna za ono što slijedi.

RUKJA KURS 9. DIO: Čuvaj uši kao oči u glavi

U ovom predavanju se objašnjava kako vid i sluh utiču na džine, i kako džini utiču na čovjekove oči i na njegove uši. Zatim se daju praktična riješenja i smjernice kako bi čovjek mogao da sačuva svoj vid i svoj sluh od njihovog uticaja u toku liječenja.

RUKJA KURS 8. DIO: Mehlem za demonizovani jezik (update 17. april 2019)

U ovom predavanju – navodimo razne načine kako džini/šejtani manipulišu čovjeka putem njegovog jezika, kao i koje su posljedice neobračanja pažnje na to, i kako to utiče na proces liječenja od džinskih oboljenja. Nakon toga, nudimo praktična odgojna riješenja koja se temelje na četiri hadisa kako bi čovjek probudio svoju svijest u pogledu svoga jezika dok se suočava sa džinima.

RUKJA KURS 7. DIO: Hoćeš li da saznaš zašto ti nije bolje?

U ovom predavanju se objašnjava zašto su grijesi razlog neuspjeha u liječenju, kako tačno utiču na rukju, i na koje načine čovjek samome sebi koči napredak na putu do izliječenja. Nakon toga, nudimo praktična riješenja kako bi se proces samouništenja pretvorio u proces samoliječenja.

RUKJA KURS 6. DIO:  KLJUČNA VEZA PARAZITA I DŽINA

U ovom predavanju se objašnjava se ključna uloga parazita u sihru, zajedničko djelovanje džina i parazita u opsjedanju tijela i kako ta veza utiče na čovjekovo cjelokupno zdravlje. Predavanje obiluje šokantnim činjenicima koje su do skora bile potpuno nepoznate kako nauci, tako i učačima rukje.

Rukja kurs – 5. dio: POBIJEDI SIHR! (13. januar 2019)

Tema ovog 5. djela “Rukja kursa” je djelovanje džinna na čovjeka uz pomoć sihra. Ovo predavanje pojašnjava djelovanje sihra (magije) iz nekoliko uglova, uključujući šta je zapravo sihr, kako se prepoznaju i razumiju razni oblici sihra, kako se liječe i kako bi se jedan vjernik trebao ponašati u pogledu ovakvog iskušenja. Predavanje obiluje sa mnogo detalja na ovu temu, pa ga toplo preporučujemo svima koji se suočavaju sa sihrom.

Rukja Kurs – 4. Ko su džini i šejtani? (11. decembar 2018)

Četvrti dio edukativnog i interaktivnog kursa za praktično (samo)liječenje od sihra i džinskih oboljenja.

Rukja Kurs – 3. Bitnost ispravnog vjerovanja (drugi dio)

Rukja Kurs – 3. Bitnost ispravnog vjerovanja (prvi dio)

Rukja Kurs – Džin ljubavnik (الجن العاشق) (Pitanja/Odgovori)

Rukja Kurs – 2. Mentalitet i pristup – Liječenje od sihra i džinskih oboljenja

Rukja Kurs – 1. Uvod i opis programa – Liječenje od sihra i džinskih oboljenja