Naslovnica Fetve Propis sklapanja braka uz prisustvo samo jednog svjedoka

Propis sklapanja braka uz prisustvo samo jednog svjedoka

341
islamski brak

Pitanje: Moje pitanje se tiče svjedoka prilikom sklapanja braka. Kada smo došli u opštinu, tamo nas je bilo četvorica: ja, moj otac, moja supruga, njen babo, i kadija (ili matičar). Kadija nije dopustio ulazak i prisutnost drugog svjedoka, koji se samo potpisao kao svjedok bračnom ugovoru, dok u isto vrijeme nije mu bilo omogućeno da čuje samo sklapanje braka (tj. traženje ruke mlade i njen pristanak). Pa da li se ovdje ovaj kadija može smatrati drugim svjedokom? I ako to ne može zbog neispravnosti, kako onda postupiti nakon četiri godina braka?


Odgovor:

Sva zahvala pripada Allahu Uzvišenom, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Prisustvovanje dva svjedoka prilikom sklapanja braka jeste uvjet njegove ispravnosti. Stav džumhura (većine učenjaka) je na tome da pomenuto prisustvovanje mora biti prije samog ugovora, dok malikije smatraju da je prisustvovanje poželjno kod samog sklapanja braka, dok nakon ugovora a prije spolnog odnosa je vadžib. U knjizi Minehul-Dželil se navodi sljedeće:
„Ako mladenci nisu pozvali nijednog svjedoka prilikom sklapanja braka, a zatim su, prije spolnog odnosa, sreli dva čovjeka i obavijestili ih da su sklopili bračni ugovor, to je dovoljno kada je vadžib (ono što je obavezno) u pitanju, ali ih je mimoišla poželjna stvar (tj. svjedočenje prilikom bračnog ugovora), jer je to kao da su prisustvovali prilikom samog sklapanja ugovora u cjelini“. [Završen citat]

Kadija koji je vršio sklapanje bračnog ugovora nema pravo ujedno biti i jedan od svjedoka, zato što je to svjedočenje o svom postupku pa se isto ne prihvata zbog mogućnosti pojave optužbe. Dočim ako dotični kadija nije lično izvršio sklapanje tog bračnog ugovora, već je njegov zadatak bio samo da pokaže mladencima kako se i šta treba kazati prilikom sklapanja braka. U tom slučaju njegovo svjedočenje se prihvata, i samim tim taj bračni ugovor je ispravan i validan zbog prisustva dva svjedoka, kadije i oca mladoženje.

Shodno navedenom, brak koji je sklopljen između vas, ako je kadija taj koji je lično izvršio sklapanje tog braka, i pritom je došlo do spolnog odnosa prije prisustvovanja svjedoka, onda je to neispravan brak koji se poništava jednim talakom, dok ako su prije spolnog odnosa posvjedočila dva pravedna svjedoka onda je taj brak ispravan i validan po malikijskom mezhebu, a neispravan po stavu džumhura.

Međutim, ako kadija nije lično izvršio sklapanje bračnog ugovora, već je samo pokazao mladencima kako se i šta izgovara, onda je taj brak ispravan svjedočenjem kadije i oca mladoženje; i ovo mišljenje zastupa veliki broj učenjaka.

Kao što se treba navesti i to da kada se razglasi i proširi vijest o sklapanju braka, u tom slučaju ima učenjaka koji smatraju da je taj brak validan pa makar mu i ne prisustvovali svjedoci, rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:
„Pa ono u čemu nema nimalo sumnje jeste da je brak uz obznanjivanje i razglašavanje ispravan, pa makar tome (tj. sklapanju braka) ne prisustvovala dva svjedoka“. [Završen citat]

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvor: https://www.islamweb.net/
Prevod: Menhedž