Naslovnica Akida Šta je el-Levh el-Mahfûz?

Šta je el-Levh el-Mahfûz?

4749
Levhi Mahfuz

Allâh (tebârak ve te´âlâ) je rekao:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

”…a ovo je Kur’an veličanstveni, na ploči pomno čuvanoj.” (Kur'an, 85:21-22)

Ibn Džerîr prenosi da je Enes bin Mâlik rekao:

”Sačuvana Ploča koju Allâh spominje u ”…a ovo je Kur’an veličanstveni, na ploči pomno čuvanoj” se nalazi u čelu (meleka) Isrâfîla.”

Ibn Ebî Hâtim prenosi da je ´Abdur-Rahmân bin Selmân rekao:

”Sačuvana Ploča je između očiju Isrâfîla i on nema nikakve dozvole da gleda u nju.”

El-Hasan el-Basrî je rekao:

”Ovo je slavni Kur’ân kod Allâha koji je u jednoj sačuvanoj Ploči. Sa nje se spušta ono što On hoće onome kome On hoće.”

El-Begavî prenosi da je Ibn ´Abbâs rekao:

”Na početku Ploče stoji: ”Nema istinskog boga osim Allâha jedinoga. Njegova vjera je Islâm i Muhammed je njegov rob i poslanik.””

On je također rekao:

”Ploča je od bijelih bisera i njezina visina je kao razdaljina između neba i zemlje i njezina širina je kao razdaljina između Istoka i Zapada. Njezina ivica je od bisera i rubina a listovi od crvenih rubina. Njezina olovka je od svjetla a njezin govor je povezan sa Prijestoljem.”

Mukâtil je rekao:

”Sačuvana Ploča se nalazi na desnoj strani Prijestolja.”

Autor: Imam Ibn Kesir 
Izvor: Tefsir el-Kur’an el-Azim (4/640)