Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || Šesti savjet: Vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima

Izgradnja doma || Šesti savjet: Vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima

580
Vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima

Primjeri toga su:

Zikrovi (dove) prilikom ulaska u kuću:

Muslim u svom Sahihu bilježi od Džabira b. Abdullaha, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada osoba ulazi u svoju kuću, pa spomene Allaha prilikom ulaska i prilikom jela, šejtan (ostalim šejtanima) kaže: ‘Nema vam ovdje ni konaka ni večere.’ A kada uđe, i prilikom ulaska, ne spomene Allaha, šejtan (ostalim šejtanima) kaže: ‘Našli ste konak.’ A kada prilikom jela ne spomene Allaha, on kaže: ‘Našli ste i konak i večeru.'“1

dova pri ulasku u stan kucu

Zikrovi (dove) prilikom izlaska iz kuće:

„Kada čovjek, izlazeći iz svoje kuće, izgovori: Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle vela kuvvete illa bil-lahi (S Allahovim imenom, oslanjam se na Allaha, snaga i moć su samo sa Allahom), kaže mu se: Hudite ve kufite ve vukite (Upućen si, zaštićen si, sačuvan si). Od njega se udalji šejtan, koga drugi šejtan upita: ‘Šta hoćeš sa osobom koja je upućena, zaštićena i osigurana?'“2

Dova pri izlasku iz kuće

Misvak:

Imam Muslim, također, bilježi predaju u svom Sahihu od Aiše, radijellahu anha: „Da kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, htio unići u svoju kuću, prvo s čime bi počeo jeste misvak.“3

misvak, sunet

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, drugo poglavlje: Imanska atmosfera u kući
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž


1 Muslim (2018).
2 Ebu Davud (5095), a Albani ga je ocijenio kao sahih u „Sahihu Ebi Davud“.
3 Muslim (44).