Traženje berićeta putem zikra biva svakim slavljenjem Allaha, svjedočenjem Njegove jednoće, svakom zahvalom i spominjanjem Njegovog imena prije početka svega, te putem donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slično.

Sve što je kazano u vezi sa vrijednošću zikra kojim se postiže dobro i ovoga i onoga svijeta, spada u berićet, jer, kao što smo kazali, berićet je mnoštvo dobra i koristi te njihova trajnost.

Nema sumnje da onaj ko čini zikr postiže nagradu i sevap, te svako dobro i na dunjaluku i na Ahiretu.

Mus'ab ibn Sad prenosi da mu je pričao otac: „Bili smo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, pa je on kazao: ‘Zar niste u mogućnosti da svaki dan zaradite hiljadu sevapa?’

Neko je upitao: ‘Kako da (neko) zaradi hiljadu sevapa?’ On reče: ‘Tako što stotinu puta kaže subhanallah (neka je slavljen Allah). Ko to kaže, imat će hiljadu sevapa ili će mu se oprostiti hiljadu grijeha.’[1]

Iz ovog hadisa se jasno vidi da se berićet zikra ogleda u velikoj i posebnoj nagradi koju ima onaj ko zikri za razliku od običnog govora.

U berićet i blagoslov zikra spada i rukja, odnosno liječenje Allahovim imenom, te propisanim zikrovima koji su namijenjeni za izliječenje.

Neki od primjera liječenja bolesnog su:

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Džibril došao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: „O Muhammede, potužio si se (da li si bolestan)?“ „Da!“ – odgovori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a Džibril reče:

Bismillahi urkike min kulli šejin ju'zike min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin, Allahu ješfike, bismillahi urkike.

Prevod: Allahovim imenom te liječim od svega što te ezijeti (uznemirava, što ti šteti), od zla svake duše, ili oka koje zavidi. Allah je tvoj liječnik, Allahovim imenom te liječim.[2]

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom obilaska bolesnika, bliže rodbine, potrao svojom desnom rukom bolesnika i rekao:

Allahumme Rabennasi, ezhibil-be'se, vešfi, enteš-šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekama.

Prevod: Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš, nema lijeka osim Tvoga, izliječi lijekom poslije koga nema bola.“[3]

Rukja putem zikra ili Allahove Knjige jedan je od najvećih uzroka izlječenja duhovnih i fizičkih bolesti, čak je ona način da se čovjek zaštiti i sačuva svoje zdravlje.

Dakle, traženje berićeta putem Kur'ana biva putem njegovog čitanja, razmišljanja i rada po njemu, te putem liječenja njime na propisan način koji je šerijatski validan.

Što se tiče traženja berićeta putem zikra, ono biva kroz spominjanje Njegovog imena i ustrajnost u učenju propisanih zikrova, te putem liječenja njime.

Nastaviće se, inšaallah…

Iz knjige “Teberruk – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”, autora: mr. Jakuba Alagića
Priprema: Menhedž

Bilješke:

[1] Bilježi ga Muslim, broj 37, strana 1165.
[2] Bilježi ga Muslim, broj 40, strana 967.
[3] Bilježi ga Buhari, broj 5743, strana 1084, i Muslim, broj 46, strana 969.