Naslovnica Akida Sunnet kojeg Poslanik nije izostavio ni na samrti, a kojeg smo mi...

Sunnet kojeg Poslanik nije izostavio ni na samrti, a kojeg smo mi skoro i zaboravili

2748
misvak, sunet

Ovim pisanjem najprije želim podstaknuti sebe a zatim i ostale muslimane, počevši od učenih pa nadalje, na oživljavanje jednog od poznatih i bitnih sunneta kojeg Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavio čak i onda kada je bio na smrtnoj postelji. A razlog tome jeste što su ovaj sunet muslimani skoro i zaboravili zbog njihovog nemara spram praktikovanja istog.

Dakle, riječ je o misvaku i upotrebi istog. Svima nama su dobro poznati hadisi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on hvali misvak i podstiče na njegovo korišćenje. Također, na važnost misvaka ukazuje i to što su neki od učenjaka rekli da je korišćenje misvaka prije namaza vadžib! Prema tome, mi ćemo spomenuti samo neke od tih hadisa kako bi se podsjetili na korist i važnost ovog suneta.

Hadisi o odlikama misvaka

– Aiša, radijellahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
„Misvak je sredstvo za čišćenje usta i put za pribavljanje Allahovog zadovoljstva.“1

– Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
„Kad bih znao da ne bih svojim sljedbenicima, odnosno svijetu, nanio poteškoću, naredio bih im čišćenje zuba misvakom prilikom svakog namaza.“2

– Od Huzejfe, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao sljedeće:
„Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, noću ustajao, oprao bi i misvakom očistio svoja usta.“3

– Također, od Enesa, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mnogo sam vam govorio o upotrebi misvaka.“4

Pored odlike i koristi koje čovjek stiče upotrebom misvaka, želim spomenuti hadis koji ukazuje da misvak ne samo da je od Vjerovjesnikova suneta, već da je on od fitre i ljudske prirode za kojom svaki insan ima i te kako potrebe.

Aiša, radijellahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Desetero je od ljudske prirode: Skraćivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, izapiranje nosa, rezanje nokata, pranje zglobova prstiju, otklanjanje dlaka ispod pazuha, brijanje stidnih mjesta i intikasul-mai (pranje poslije nužde).“5

Koristi od upotrebe misvaka

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, u svojoj poznatoj knjizi „Et-Tibbun-nebevij“ (Poslanička medicina) spominje sljedeće koristi misvaka:

Ibn Abbas, radijellahu anhu, je rekao da čišćenje zuba misvakom ima deset koristi: osvježava usta, čisti mozak, uzrokuje osjećaj zdravosti, rastvara sluz, uništava kugu, priprema stomak za slijedeći obrok, sadržava u sebi sunnet, udobrovoljava Gospodara, pridonosi čovjekovoj vrlini i obraduje meleke.
Ostali komentatori tvrde da čišćenje zuba misvakom izoštrava pamćenje, prilagođava čula, jača desni, rastvara sluz, čisti vid, sprečava kvarenje zuba, pomaže probavu, čisti grlo, koristi hrapavosti ili promuklosti glasa, čini govor izražajnijim, raspršuje pospanost, pospješuje sposobnost čitanja, pomaže pojedincu da klanja namaz i uči Kur'an, odobrovoljava Allaha Svemogućeg i meleke i pridonosi čovjekovoj vrlini.6 [Završen citat]

Kako se ophodimo prema ovom sunetu

Nije strano niti preuveličano ako bismo kazali da se danas muslimani, koji se drže vjere a posebno oni učeni među njima, dosta nemarno ophode prema ovom pritvrđenom sunetu. Vidimo da su rijetki od braće oni koji upotrebljavaju misvak, a još ređi su oni koji ga pri sebi uvijek imaju. Također, ovo se tiče i daija i šejhova, štaviše, oni su najpreči da upotrebljavaju misvak kako bi, lijepim primjerom, podstakli i ostale muslimane na oživljavanje ovog suneta koji je poodavno zamro.

Vjerovatno će, kako bi ih opravdao, neko reći: „Pa možda oni koriste misvak kod kuće, ili onda kada ih ljudi ne vide?!“
Njihova upotreba misvaka kod kuće nije dovoljna, zato što je Poslanik rekao da se on treba koristiti pri svakom namazu, a namazi se trebaju klanjati u džamijama, pa će to njihovo korišćenje misvaka onda kada se nalaze u džamijama biti podstrijek i ostalim muslimanima.

Kada vidimo veliki broj učenih ljudi kako misvak ne koriste niti prije namaza u džamijama, niti na svojim dersovima i predavanjima, a niti pak na ostalim druženjima sa njihovim džematlijama, kao što su to akike, velime, seminari i ostali skupovi na kojima se najčešće može vidjeti da li neko praktikuje ovaj sunet ili ne, stičemo dojam kao da se oni ustručavaju koristiti misvak, ili kao da ih je stid da ih neko vidi kako oni jednom običnom grančicom čiste svoje zube!
Subhanallah, nadam se da nije to taj razlog zbog kojeg ne upotrebljavaju misvak, već da je u pitanju samo gaflet.

Čisto informativno, želim spomenuti da je sada postalo moderno i kod samih nevjernika na Zapadu da se redovito koristi i upotrebljava misvak, štaviše, njihovi liječnici i te kako preporučuju ljudima čestu upotrebu misvaka, zbog njegovih mnogobrojnih zdravstvenih koristi. A mi se stidimo od toga da praktikujemo jedan od poznatih i pritvrđenih Vjerovjesnikovih suneta!

I za kraj ću navesti hadis koji bi svakom od nas uvijek trebao biti na umu, a to je:
„Onaj ko ne želi moj način života (tj. moj sunet), ni ne pripada meni.“7

Molim Uzvišenog Allaha da nam popravi stanje, i učini nas od Njegovih iskrenih robova koji slijede i praktikuju sunet Njegova miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i čija je jedina briga postizanje Njegovog zadovoljstva.

I hvala Allahu Gospodaru svih svijetova.

Napisao: Ebu Kajs – Emir Krčo

1 Buhari u Sahihu; knjiga o postu, a poglavlje: o postačevom korištenju sirovog i suhog misvaka.
2 Buhari (887), Muslim (252), Ebu Davud (47), Tirmizi (22).
3 Buhari (245), Muslim (255), Ebu Davud (55), Nesai (2).
4 Buhari (888), Nesai (6), Ahmed (12459).
5 Muslim (261), Ebu Davud (53).
6 Et-Tibbun-nebevijj (243 str.)
7 Buhari (5063), Muslim (1401).