Naslovnica Bidah Iznajmljivanje ljudi radi učenja Kur'ana (za duše umrlih, događaje, slavlja…)

Iznajmljivanje ljudi radi učenja Kur'ana (za duše umrlih, događaje, slavlja…)

686
Iznajmljivanje učača Kur'ana

Iznajmljivanje učača Kur'ana kako bi oni učili za duše umrlih je novotarija za koju nije prenesen dokaz iz Allahove vjere i taj čin se smatra kao uzimanje i jedenje imetka ljudi na haram način (ovdje potpada iznajmljivanje učača za učenje Kur'ana “za duše umrlih”, obilježavanje sedmina, četerestina, kao i za učenje povodom određenih događaja, slavlja…, op. Menhedž).

Onaj ko uči Kur'an s nijjetom da uzme za to neku materijalnu naknadu, njegovo djelo biva pokvareno jer je njime ciljano nešto drugo mimo nagrada i približavanje Allahu Uzvišenom.

Rekao je Allah Milostivi, Samilosni:

“Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i biće uzaludno sve što su učinili.” (Hud, 15-16. ajet)

Od stvari koje se ubrajaju u ibadete jeste i učenje Kur'ana, te se to ne čini radi nekih ovodunjalučkih koristi, nego treba da se cilja Allahovo zadovoljstvo i očekuje Njegovo nagrada. Čovjek kada uči Kur'an radi naknade nema nikakvu nagradu kod Allaha za to učenje a niti to koristi onome za čiju se dušu to uči. Taj imetak biva upropašten, a da je čovjek taj imetak udijelio recimo u sadaku na ime mrtvoga imao bi korist i on i onaj u čije je ime udjeljeno. Obaveza na svakom onome ko je učio i uzeo imetak na haram način da to vrati te da se pokaje i boji Allaha, a svoju opskrbu da potraži na halal način. Rekao je Milostivi u Kur'anu:

“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći. I opskrbi će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.” (Et-Talak, 2-3)

Obaveza na svakom muslimanu je da ne jede imetak na gore spomenuti način. Istina je da je učenje Kur'ana od najbolji ibadeta jer za svaki proučeni harf (slovo) iz Allahove Knjige slijedi nagrada od 10 sevaba, no ovo samo kod onoga ko bude imao ispravan nijjet približavanja i obožavanja Allaha Uzvišenog ne želeći time ništa od dunjaluka.

I na kraju kažem:

  • Uzimanje (iznajmljivanje) učača kur'ana je novotarija koja nema osnovu u šerijatu.
  • Uzimanje imetka na spomenuti način je haram, jer se za pokornost ne uzima nagrada od ljudi nego od Gospodara ljudi.

Naredio je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem onome ko uči Kur'an da samo pomoć traži od Allaha. Prenosi imam Tirmizi u svome Sunenu od Imrana ibn Husejna da je jedne prilike on naišao pored čovjeka koji je učio Kur'an i tako tražio od ljudi, pa mu je kazao:

“Ko bude učio Kur'an neka traži od Allaha naknadu za to, doista će doći narod koji će učiti Kur'an i njime tražiti od ljudi.”

Učenje Kur'ana odnosno uzimanje naknade za podučavanje Kur'anu ili učenje rukje kojom se može da okoristi osoba mimo učača je dozvoljeno i na to upućuje hadis Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem a kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudri radijjallahu anhu kada je učio rukju i izliječio jednog čovjeka te uzeo za to ovcu kao naknadu (podučivši njih liječenju Kur'anom). Ovo upućuje na dozvoljenost uzimanja naknade za podučavanje nekim stvarima iz vjere i dozvoljenost uzimanja naknade za rukju.

Autor: Ebu Enes Ali ibn Husejn Ebu Luz, iz djela Novotarije ljudi spram Kur’ana
Izvor: Islamhouse