Naslovnica Akida Propis namaza u mesdžidima (džamijama) novotara

Propis namaza u mesdžidima (džamijama) novotara

677
fetve

Stalnoj komisiji za fetve je upućeno sljedeće pitanje:
Da li smijemo izbjegavati (hedžriti) mesdžide (ili džamije) u koje su učestale novotarije?

A oni su odgovorili:

Musliman treba nastojati da iskorijeni te novotarije što je više moguće, pa kada ne bude u stanju da ukloni iste, onda će ih napustiti i klanjat će u mesdžidima gdje nema novotarija.

A Allah daje uspjeh, i neka su salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

Izvor: Iz knjige „Fetava islamijje“ (2/14)