Naslovnica Islam Rekaik U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

69

Kaže Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

line quotes

I pouči On Adema svim imenima, a onda ih predoči melecima i reče: ‘Kažite Mi imena njihova, ako istinu govorite!’ 

(El-Bekara, 31)

Doista, Uzvišeni Allah je Adema, alejhis-selam, podučio imenima Njegovih stvorenja od svih vrsta na ostalim jezicima, pa ih je Adem zapamtio, a Uzvišeni Allah ih predoči melecima te ih upita o njihovim nazivima koja je Adem već bio naučio i zapamtio.

Međutim meleci nisu imali znanja o tim stvarima jer nisu ni imali potrebe za istima, zato što nisu bile nužne za njihove zadatke, pa odatle im ni Uzvišeni Allah nije pojasnio te stvari, dok su svoje neznanje o tome i sami priznali.

Ovim Adem, alejhis-selam, biva prvi (od stvorenja) koji je naučio ostale jezike (tj. imena i
nazive).

Ovaj plemeniti ajet ukazuje na Ademovu odlikovanost nad melecima, onim čime ga je Allah izuzeo i počastio od učenja i poznavanja imena svih stvari, a, također, i time što su mu se meleci poklonili iz poštovanja prema njemu.

Imam Ibnu Kesir prenosi u svom tefsiru od Ed-Dahhaka da je Abdullah b. Abbas, radijellahu anhuma, rekao o ajetu: I pouči On Adema svim imenima, to su imena s kojima se ljudi međusobno prepoznaju i druge stvari razlikuju, kao što je ime insan, životinje, nebo, zemlja, more, brdo, konj, magarac i slično tome od ostalih vrsta i predmeta.

Isto tako, u ovom ajetu se Uzvišeni Allah obraća melecima otkrivajući njihove misli i
ubjeđenja u koja su vjerovali: “Doista Allah Uzvišeni neće stvoriti stvorenja a da meleci neće biti znaniji i bolji od njih, jer oni sedždama i ruku’om obožavaju Allaha, bez da imalo griješe prema Njemu Uzvišenom!”

Pa, kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, podučio ga imenima svih stvari a zatim predočio
melecima i upitao njih o imenima kojima je Adema podučio, tada se ukazala i dokazala
njihova nepripremljenost i potpuna nemoć.

Zaista se mudrost jasno pokazala time što je Allah podučio Adema a zatim i počastio tako
što ga je odabrao da bude Njegov namjesnik na Zemlji, aludirajući ovim na to da hilafet
(namjesništvo) i rukovodstvo (ljudima i ostalim stvorenjima) prvenstveno zahtjeva znanje i edukaciju. Pa je Uzvišeni Allah odabrao Adema i od njegovog potomstva pobožne
namjesnike te ih podučio mnogim stvarima i znanostima.

Poznati imam i mufessir, Fahrud-din er-Razi, u svom Tefsiru navodi sedam stvari od nauka
kojima je Uzvišeni Allah podučio Svoje odabrane, čiste i pobožne vjerovjesnike:

1. Podučio je Adema imena svih stvari: I pouči On Adema svim imenima. (El-Bekara,
31)

2. Podučio je El-Hidra pronicljivosti: I nađoše jednoga Našeg roba kojem smo milost
Našu darovali i onome što samo Mi znamo, naučili.
(El-Kehf, 65)

3. Poučio je Jusufa tumačenju snova: Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio
me tumačenju snova!
(Jusuf, 101)

4. Podučio je Davuda izrađivanju pancira: I naučismo ga da izrađuje pancire. (El-Enbija, 80)

5. Podučio je Sulejmana razumijevanju ptičijih glasova: I Sulejman naslijedi Davuda i
reče: ‘O ljudi, dato nam je da razumijevamo ptičije glasove i svašta nam je dato: ovo je, zaista, blagodat očita!’
(En-Neml, 16)

6. Podučio je Isaa Tevratu i Indžilu: On će ga poučiti Knjizi i mudrosti, i Tevratu i
Indžilu
.
(Alu-‘Imran, 48)

7. A našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, podučio je šerijatu i
tevhidu: …a Allahovo dobro prema tebi je veliko. (En-Nisa, 113) I rekao je:
Svemilosni poučava Kur’anu, stvara čovjeka, uči ga izgovoru. (Er-Rahman, 1-4)

Izvor: Iz knjige “Fi zilali ajeh”, 21. str.
Autor: Naila Hašim Sabri
Ostali dijelovi serijala ovdje.
Prijevod: Menhedž