Naslovnica Ostalo Aktuelne teme Razlog nejedinstva muslimana je ostavljanje džihada

Razlog nejedinstva muslimana je ostavljanje džihada

587
lanac

Šejhul islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, je kazao(spomenuvši ajet):

„Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti“, Et-Tevba: 39.

Nekad može biti kazna od Njega Uzvišenog, a nekad može biti i od ruku robova. Kada ljudi ostave džihad na Allahovom putu, Uzvišeni će ih iskušati time što će ubaciti neprijateljstvo među njima, sve dok se kod njih ne pojavi fitna – kao što je to uobičajeno. Jer doista, kada se ljudi zauzmu džihadom na Allahovom putu, On Uzvišeni će njihova srca okupiti i ujediniti ih, te će njihovu snagu i žestinu usmjeriti ka Njegovom i njihovom neprijatelju.

Međutim, ako oni ne budu išli u džihad na Allahovom putu, On Uzvišeni će ih kazniti tako što će ih podijeliti na razne grupacije, i učinit će da se međusobno bore.

Medžmu'ul-fetava, 8/29