Naslovnica Fetve Kada se djetetu zabranjuje prolazak ispred klanjača?

Kada se djetetu zabranjuje prolazak ispred klanjača?

1084
Dijete ispred safa u namazu

Pitanje: Koja je dob za malo dijete koje se treba spriječiti da prođe ispred klanjača i da li se smatra da je neko prošao ispred klanjača (tj. da se propis sutre narušio) pa makar je uložen trud da se on odvrati?

Odgovor:

Hvala pripada samo Allahu. Ono što je neophodno jeste da musliman treba voditi računa po pitanju uzimanja pregrade (sutre) u namazu svejedno se radilo o imamu ili onome koji klanja sam. Ono o čemu se još treba voditi računa je i to da ne dozvoli da išta prođe ispred njega dok je u namazu, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zaklanja od ljudi i neko hoće da prođe isped njega, neka ga odvrati a ako to odbije neka se protiv njega bori jer je zaista takav šejtan“. Prenosi ga Buharija (pog. Namaz/509) i Muslim (pog. Namaz/505)

A što se tiče malog djeteta ono se isto tako treba spriječiti da prelazi ispred klanjača, zbog oupštenih dokaza a i zbog predaje koja je vjerodostojno prenešena od Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, a koju prenosi Amr ibn Šuajb od svoga oca, a ovaj od svoga djeda da je rekao: “Putovali smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, iz pravca ‘senijetu-l-ezahir’, pa je nastupilo vrijeme namaza, pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjao namaz prema zidu kojeg je uzeo kao kiblu (sutru). Nato je naišla jedna ovca i htjela da prođe ispred njega, a on nije prestajao da je odvraća sve dok svoj stomak nije prilijepio za zid, pa je životinja prošla iza njega.“ Prenosi Ebu Davud (807) a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

U ovom hadisu je dokaz da se zabrana od prolaženja ispred klanjača ne treba ograničiti samo na onoga koji je razuman ili punoljetan.

Ako neko upita: “A što ako klanjač uloži truda u odvraćanju onoga koji želi proći ispred njega ali ne uspije u tome, koji je onda propis?

Rekao je šejh Muhammed ibnu-l-Usejmin-rahimehullahu: “Grijeh spada na onoga koji prođe ispred, a što se tiče tebe ako si postupio onako kako ti je naredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ne uspiješ u odvraćanju onoga koji prođe, tvoj namaz je potpun, (tj.nagrada ti se ne umanjuje).” (Šerhul-Mumti’, str. 343)

Izvor: https://islamqa.info/
Prevod: Menhedž