Naslovnica Fetve Da li je dozvoljena masturbacija (samozadovoljavanje rukom) u islamu

Da li je dozvoljena masturbacija (samozadovoljavanje rukom) u islamu

1964
fetve slika

Pitanje: Da li je dozvoljena masturbacija (samozadovoljavanje rukom) u islamu?

dekorativna linija

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Masturbacija (samozadovoljavanje rukom) je zabranjena zbog dokaza iz Kurana i sunneta Poslanika sallallahu alejhi ve selam:

Prvo: Dokazi iz Kur'ana časnog:

Rekao je Ibn Kesir Allah mu se smilovao: Imam Šafija i oni koji su se složili sa njim kažu da je samozadovoljavanje rukom zabranjeno, a kao dokaz navode sljedeće ajete iz Allahovog govora:

„…I oni koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od supruga svojih ili onih koje su u posjedu njihovu; oni, doista, neće biti prekoreni; a oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granice.“ (Sura el Mu'minun, 5-7)

Rekao je imam Šafija u Poglavlju o braku: „U spominjanju čuvanja njihovih stidnih mjesta osim kada su u pitanju njihove žene i robinje je jasna zabrana svega drugoga mimo njihovih žena i robinja… zatim je to Allah potvrdio govorom: …a oni koji i pored toga nešto traže, to su oni koji baš prelaze granice. Tako da nije dozvoljeno raditi nešto sa spolnim organom osim sa svojim ženom i robinjom i nije dozvoljeno samozadovoljavanje rukom, a Allah najbolje zna.“ (Iz knjige El-Umm imama Šafije)

Neki učenjaci dokazuju Allahovim govorom: I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok ima Allah iz obilja Svoga ne pomogne!1 da naredba o suzdržavanju obuhvata strpljenje na to  da se ne radi ništa drugo mimo odnosa u braku.

Drugo: Hadisi Poslanika, sallallahu alejhi se selem:

Ovu zabranu dokazuju hadisom Abdullaha ibn Mesuda, neka je Allah sa njim zadovoljan, da je rekao: Bili smo mladići u vrijeme Poslanika i nismo nalazili uslove za ženidbu, pa nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: O skupino mladića, ko može od vas da se oženi (ko ima sredstva za brak) neka se oženi, jer mu je to lakše za obaranje pogleda i sigurnije za čuvanje stidnog mjesta, a ko nije u stanju da se oženi, onda, neka posti, jer mu je post zaštita od upadanja u haram.“ (Sahih Buhari, 5066)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onoga ko nije u mogućnosti da se oženi upućuje na post i pored njegove težine, a nije ga uputio na samozadovoljavanje rukom – koje je mnogo lakše od posta – i nije to dozvolio uprkos snažnog poticaja na to koji se nalazi kod mladića.

A Allah najbolje zna.

Napomena: Propis i zabrana samozadovoljavanja rukom se odnosi i na muškarce i na žene.

Izvor: https://islamqa.info/ar/(sajt šejha Munedždžida)
Prevod: Menhedž

horizontalna linija

1 Sura En-Nur, 33.