Naslovnica Akida Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao...

Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao među narodima

1166
sirk

Tevhid, priznavanje Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće, osnova je kod Ademovih sinova, ljudskog roda, dok je širk taj koji se pojavio i ušao među njih, kao što Ibn Abbas, radijallahu te’ala anh, kaže: “Između Adema i Nuha bilo je deset stoljeća. Sva su bila na
tevhidu.”

Prvi širk dogodio se u Nuhovom narodu kada su pretjerali po pitanju dobrih, pobožnih ljudi. Prvo su ih naslikali i sačinili njihove kipove kao bi se prisjećali njih i njihovog ibadeta, a zatim, nakon što je ta generacija izumrla, došla je generacija koja je iste kipove dobrih ljudi uzela za svoja božanstva, zbog čega im je Uzvišeni Allah poslao
Nuha, alejhis-selam, da ih pozove u čisti tevhid.

U Musaovom, alejhis-selam, narodu širk se pojavio kada su uzeli zlatno tele za svoje božanstvo.

Kod kršćana širk se pojavio nakon što je Uzvišeni Allah uzdigao Isaa, alejhis-selam, na nebesa. Došao im je Bolis koji je prividno ispoljavao vjeru u Isaa, alejhis-selam, da bi kasnije uveo u vjeru kršćana trojstvo, veličanje krsta i mnoge stvari koje nisu imale osnove u vjeri.

U arapskom narodu širk se pojavio nakon što je Amr b. Luhajj el-Huzai, promijenio kod naroda Ibrahimovu, alejhis-selam, vjeru, došao s kipovima na područje Hidžaza i naredio Arapima da iste obožavaju.

U Muhammedovom, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, narodu širk se pojavio preko fatimija, poslije četvrtog stoljeća, kada su počeli sa gradnjom na kaburima i kada su počeli uvoditi novine u vjeru i pretjerivati u vjeri. Također, pojavom tesavvufa i pretjerivanja u pogledu nekakvih šejhova i vođa tarikata.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema: Menhedž