Naslovnica Akida Meleki mole za onog koji čeka namaz pod abdestom

Meleki mole za onog koji čeka namaz pod abdestom

591
ibadet u dzamiji, dova, islam

Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas sjedne čekajući namaz u džamiji, broji mu se da je u namazu sve dok je pod abdestom, a meleki se mole za njega: ‘Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!'”1

Imam Ibn Huzejma je u svome Sahihu zabilježio hadis sličan ovome, i naslovio je poglavlje Vrijednost sjedenja u mesdžidu (džamiji) radi namaza. Tu je naveo da meleki na takvog čovjeka donose salavat i za njega čine dovu pod uvjetom da nikome ne smeta i da ne izgubi abdest.2 To mu se još broji kao da je u namazu.

Dobri ljudi iz prvih generacija nastojali su prakticirati ovo vrijedno djelo, a i danas postoje ljudi koji ga prakticiraju. Imam lbnul-Mubarek zabilježio je sljedeću izjavu Ataa ibn es-Saiba: “Došli smo kod Ebu Abdurrahmana es-Sulemija (Abdullah ibn Hubejb), dok je boravio u džamiji, pa mu rekosmo: ‘Mogao si leći u postelju, ona je mekša (udobnija)!”‘ On odgovori: “Jedan mi je čovjek ispričao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Čovjek je u namazu sve dok u džamiji čeka namaz.”3

I Ebu Abdurrahman es-Sulemi dodade: “Zato bih volio umrijeti u džamiji.”4

Osim toga, postoji i jedna druga, jako vrijedna stvar koju onaj koji sjedi čekajući namaz može vrlo lahko postići. Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da se dova upućena Allahu između ezana i ikameta ne odbija.

Ahmed, Ibn Huzejma, Ibn Hibban i Dijauddin el-Makdisi zabilježili su da je Enes, radijallahu anhu, prenio sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: “Dova između ezana i ikameta ne odbija se, pa upućujte dove Allahu!’5

Imam Ibn Huzejma naslovio je poglavlje Pohvalno je učiti dovu između ezana i ikameta, jer se dova upućena u tom periodu, po svemu sudeći, ne odbija.

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada/naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Sahihu Muslim, knjiga Džamije i mjesta obavljanja namaza, poglavlje Vrijednost namaza u džematu i čekanja namaza, hadis broj 276, 1/460.

2 Sahihu Ibn Huzejma, knjiga Imamet (predvodništvo) u namazu, 2/379.

3 Kitabuz-zuhd, poglavlje Vrijednost odlaska na namaz, sjedenja u džamiji i dr., broj predanja 420, str. 141-142.

4 Et-Tabekatul-kubra, 6/174-175.

5 El-Musned, broj hadisa: 13668, 21/247, i ovo je njegova verzija. Sahihu Ibn Huzejma, knjiga Namaz, broj hadisa 427, 1/222, El-Ihsanu fi takribi sahihi lbn Hibban, knjiga Numaz, poglavlje Ezan, broj hadisa: 1696, 4/593, 594. Šejh El-Arnaut i neki drugi u opaskama na ElMusned, 21/247, rekli su: “Sened hadisa je vjerodostojan.”