Naslovnica Islam Poziv u islam Meleki mole za onoga koji obilazi bolesnike

Meleki mole za onoga koji obilazi bolesnike

836
obilazak bolesnika

lmam Ahmed i Ibn Hibban prenose od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Nema nijednog muslimana koji obiđe svoga brata, a da mu Allah ne pošalje sedamdeset hiljada meleka koji na njega donose salavat (za njega čine dovu), od toga časa u danu pa sve dok ne omrkne, ili od toga časa u noći pa sve dok ne osvane.’1

Rukovođen ovim hadisom, imam Ibn Hibban naslovio je poglavlje Meleki traže oprost za onoga koji obiđe bolesnika, od jutra do mraka, i od mraka do jutra.

Šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže: “Salavat meleka, koji donose na ljude, jeste njihova dova da im Allah podari milost i oprost. A riječi: ‘…od toga časa u danu…’ odnose se na ono vrijeme otkada mu dođe u posjetu danju pa sve dok ne zađe Sunce, ili od toga časa kada mu dođe u posjetu noću pa sve dok ne nastupi zora. Prema tome, poželjno je da onaj koji planira obići bolesnika, to učini odmah ujutro, tj. na početku dana, ili da to odgodi do noći, kako bi meleki što duže donosili salavate i što više molili za njega.”

U ovom je predanju pojašnjeno šta se podrazumijeva pod salavatom meleka na onoga koji obilazi bolesnika, kao što se spominje da će on u Džennetu imati rijeku zbog svoga obilaska bolesnika. Imam Ahmed bilježi od Alija, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Onaj koji obiđe bolesnika ranim jutrom, prati ga sedamdeset hiljada meleka, i svi se mole za njegov oprost sve dok ne omrkne, a imat će rijeku u Džennetu. A onaj koji obiđe bolesnika početkom noći, njega također prati sedamdeset hiljada meleka, i svi se mole za njegov oprost sve dok ne osvane, a i on će imati rijeku u Džennetu.'”2

Lahkog li djela, a divne li nagrade!

Postoji još hadisa koji ukazuju na vrijednost posjete i obilaska bolesnika.

1Imam Ahmed bilježi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Onaj ko obiđe bolesnika bit će pod okriljem milosti sve dok se ne vrati, a kada sjedne, sav utone u nju.'”3

Iz ovoga hadisa možemo izvući dvije pouke:

  • prvo, onaj koji namjerava obići bolesnika potpada pod milost, i to od momenta kada izađe iz kuće s tom namjerom pa sve dok se ne vrati tamo odakle je i izašao. Na to ukazuje i hadis koji prenosi Amr ibn Hazm, radijallahu anhu, a u kojem stoji: “…i neprestano će biti u milosti sve dok se ne vrati tamo odakle je i izašao.”4
  • i, drugo, on sav utone u milost onda dok sjedi kod bolesnika.

2 Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Na Sudnjem će danu Svevišnji Allah reći: ‘O čovječe, Ja sam se razbolio, a ti Me nisi obišao!’ ‘Kako da Te obiđem, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?’, upitat će čovjek. ‘Zar nisi čuo da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi obišao? Zar nisi znao da bi Mene našao kod njega da si ga obišao!’, reći će mu Allah.'”5

Imam En-Neveni kaže da riječi: “Zar nisi znao da bi Mene našao kod njega da si ga obišao!” znače: našao bi Moju nagradu i Moju počast. A Alija el-Kari veli da to znači: našao bi Moje zadovoljstvo kod njega.

Dakle, onaj koji obiđe bolesnika zaslužuje Allahovu nagradu, počast i zadovoljstvo. Naš plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jako je vodio računa o obilasku bolesnika muslimana, ali i nemuslimanima, kao što su Židovi pa čak i munafici (licemjeri).

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi
Obrada: Menhedž (ostali dijelovi serijala na linku ovdje)


1 El-Musned, 2/110. Šejh Ahmed Šakir je rekao: “Sened ovog hadisa je vjerodostojan.” Šejh Šuajb el-Arnaut kaže: “Sened mu je vjerodostojan po Muslimovim kriterijumima.”
2 El-Musned, 2/106. Šejh Ahmed Šakir kaže da je njegov sened vjerodostojan.
3 El-Musned, 3/304.
4 Pogledati prethodni izvor, 2/297.
5 Sahihu Muslim, 4/1990.