Naslovnica Akida Meleki nosioci Arša mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude...

Meleki nosioci Arša mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put

795
meleki, vrste meleka

Nosioci Arša i oni koji su oko njega mole za onoga koji povjeruje, pokaje se i bude slijedio Allahov put, a mole i za njegove bližnje

Allah je rekao (prijevod značenja): „Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, i one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar. l poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!1

Prilika je na ovom mjestu skrenuti pažnju na određene stvari.

Prvo, meleki koji se spominju u ovim ajetima (nosioci Arša i oni koji su oko njega), a koji mole za vjernike, to su, kako pojašnjava imam EI-Kurtubi, najčasniji i najvredniji meleki.2

Šejh Es-Sa'di kaže: “Ovi meleki, koje je Allah ovlastio i omogućio im da nose Njegov veličanstveni Arš (Prijesto), nesumnjivo su najveći, najveličanstveniji i najjači meleki. Prema tome, to što ih je Allah odabrao da nose Njegov Arš, prve ih spomenuo u ajetu i njihova bliskost Njemu, jasno govori da su oni najvrednija vrsta meleka općenito, alejhimus-selam.”

Drugo, oni za koje nosioci Arša i drugi meleki koji su oko njega mole, odlikuju se trima osobinama:

a Iman; ta se njihova osobina spominje u ajetu: i mole se da budu oprošteni grijesa vjernicima. Šejh Es-Sa'di, kaže: “Ovo je jedna u nizu koristi od imana i njegovih mnogobrojnih vrijednosti. Meleki koji vjeruju u Allaha, a koji su potpuno bezgrešni, mole za vjernike. Dakle, vjernik svojim imanom prouzrokuje jednu ovako vrijednu stvar.”3

b Tevba; ova osobina spomenuta je u ajetu: zato oprosti onima koji su se pokajali, a to znači pokajali se od širka (mnogoboštva) i griješenja.4

c Slijeđenje Allahovog puta; ova se osobina spominje u istom ajetu: i koji slijede Tvoj put, a to je islam.5

Treće, meleki za te sretne ljude traže od svoga Gospodara, azze ve dželle, pet stvari:

1 Mole da im Allah oprosti grijehe: i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima, i zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put.

2 Mole da ih spasi i zaštiti od džehennemske vatre: i sačuvaj ih patnje u vatri!

3 Mole da ih uvede u džennetske bašče: Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao.

4 Mole da uvede u džennetske bašče i one koji su bili dobri među njihovim bližnjima: pretke, bračne drugove i potomke: i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, i one koji su bili dobri. Značenje je: s njima uvedi u Džennet i ove tri skupine ljudi, a to su oni koji su bili dobri među precima, supružnicima i potomstvom. Jer čovjekovo zadovoljstvo je potpunije i kompletnije kada mu na slavlje i radost bude prisutna cijela familija i rodbina, nego kada je sam.6

5 Moli da ih zaštiti od loših djela i njihovih posljedica: I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao. Šejh Es-Sa'di veli: “To znači: udalji ih od loših djela i njihovih posljedica (kazne koja slijedi za njih), jer loša djela štete onome ko ih čini.”7

Četvrto, kako je samo veličanstvena i vrijedna ova nagrada! l kako je samo sretan i počašćen onaj koji je zasluži! Jahja ibn Muaz er-Razi rekao je svojim učenicima u vezi s ovim ajetom: “Dobro ga shvatite. Na svijetu ne postoji bolja zaštita od njega. Kada bi samo jedan melek zamolio Allaha da oprosti svim vjernicima, On bi im oprostio. Pa kako je tek onda kada svi meleki i nosioci Arša traže od Allaha, tebareke ve teala, oprost za vjernike!”8

Šejh EI-Kasimi kaže: “Činjenica da meleki, pored svojih redovnih obaveza i uloge da Allaha, subhanehu ve teala, slave, hvale, veličaju i u Njega vjeruju – traže oprost za vjernike, dovoljno govori koliko im je mnogo do toga stalo, što je, istovremeno, dokaz da će se to kod Allaha i ostvariti i biti primljeno.”9

Halef ibn Hišam el-Bezzar el-Kari veli: “Učio sam Kur'an pred Sulejmom ibn Isaom, pa kada sam stigao do i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima, on zaplaka, a potom reče: ‘O Halefe, kako je samo vjernik počašćen kod Allaha! Dok spava, meleki se mole Allahu da mu oprosti.'”10

Mutarrif ibn eš-Šihhir rekao je: “Spoznali smo da su od svih Allahovih robova najiskreniji prijatelji jedni drugima meleki a najnepouzdaniji (najveći prevaranti) jesu šejtani”, zatim je proučio ajet sure Gafir o kojem govorimo.11

El-Kadi Ibn Atijja kaže: “Čuo sam da je neki čovjek rekao jednom dobrom čovjeku: ‘Zamoli se Allahu za mene, i zamoli Ga da mi oprosti grijehe!’ Pokaj se i slijedi Allahov put, pa će se za oprost tvojih grijeha moliti oni koji su bolji od mene’, odgovori mu on, pa prouči ovaj ajet.”

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi
Obrada: Menhedž (ostali dijelovi serijala na linku ovdje)


1 Gafir, 7-9.
2 Pogledati Tefsirul-Kurtubi, 15/294.
3 Prethodni izvor, str. 800.
4 Pogledati Tefsirul-Kurtubi, 15/295. Tefsirul-Sa'di, str. 801.
5 Pogledati Tefsirul-Kurtubi, 15/295.
6 Pogledati Et-Tefsirul-kebir, 27/37.
7 Tefsirul-Sa'di, str. 801.
8 Tefsirul-Kurtubi, 15/295.
9 Tefsirul-Kaisimi, 14/228.
10 Tefsirul-Kurtubi, 15/295.
11 Tefsirul-Kurtubi, 15/295.