Naslovnica Islam Brak i porodica Meleki proklinju ženu koja odbije mužev poziv u postelju

Meleki proklinju ženu koja odbije mužev poziv u postelju

1212
meleki-proklinju-neposlusnu-zenu

Postoje hadisi koji upozoravaju na veličinu grijeha one žene koja odbije mužev poziv u postelju. Ovdje ćemo navesti samo neke.

1 El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sel lem, rekao: „Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju1, pa ona odbije, meleki je proklinju do svanuća.”2

2 EI-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Kada žena svojevoljno zaspi izvan postelje svoga muža, meleki je proklinju do zore.’3 U drugoj verziji stoji dodatak: “…sve dok mu se ne vrati.”4

Imam En-Nevevi tvrdi: “Ovo je dokaz da je ženi zabranjeno odbiti spolni odnos s mužem ako nema šerijatskog opravdanja. Čak ni mjesečni ciklus nije valjana isprika, tim prije jer je čovjeku, dok je žena u tom ciklusu, dopušteno naslađivati se njenim tijelom iznad pojasa.”5

Iz ovih hadisa razumijemo određene stvari.

3 Prokletstvo na nju, kao što je pojasnio imam En-Nevevi, traje sve dok ne prestane činiti grijeh, tj. svanućem zore, kada mu više ne treba, ili njenom tevbom i povratkom u muževu postelju.6

4 Imam Ibn Ebu Džemra spomenuo je još jednu korist od ovoga hadisa: “U ovom je hadisu dokaz da Allah uslišava dovu meleka, radilo se o dovi za ili o dovi protiv čovjeka, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio na to.”7

Postoje i drugi hadisi koji kazuju koliko je težak zločin ženina nepokornost svome mužu.

5 Imam Et-Taberani bilježi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Trima osobama neće biti primljen namaz, niti će se ijedno njihovo dobro djelo uzdići Allahu: pijanici, sve dok se ne otrijezni; ženi na koju je njen muž (s pravom) ljut; i rob koji se odmetnuo od vlasnika, sve dok se ne vrati i ne bude mu poslušan.’8

6 Imam Et-Taberani također bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Dvjema osobama Allah neće primiti namaz: robu koji se odmetnuo od svojih vlasnika sve dok im se ne vrati, i žena koja je neposlušna svome mužu, sve dok se ne pokaje.’9

I ovdje ćemo napomenuti određene stvari.

Prvo, čovjek mora voditi računa o stanju supruge kada s njom želi imati spolni odnos. Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, kaže: “Čovjek ima pravo naslađivati se suprugom kada god to poželi, ukoliko to njoj ne škodi ili je time ne zabavlja od nekog vadžiba (prijeke obaveze). A njoj je vadžib da mu se odazove.”10

Drugo, činjenica da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ženi da odbije muža predstavlja bitan segment u usklađivanju bračnih odnosa i relacija, te njihovom postavljanju na prave osnove. To u znatnoj mjeri doprinosi da brak postane istinski pomagač u čuvanju i obaranju pogleda, kao i čuvanju spolnih organa od harama.


Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi

Bilješke:

1 lmam Ibn Ebi Džemra kaže: “Po svojoj prilici postelja jeste metafora za spolni odnos.“ Vidjeti Fethul-bari, 9/294.
2 Sahihul-Buhari, 9/293,294.
3 Sahihul-Buhari, 9/294.
4 Sahihul-Buhari, 9/294.
5 Šerhun-Nevevi, 10/7,8.
6 Prethodni izvor, 10/8.
7 Preneseno iz djela Fethul-bari, 9/294.
8 Preneseno iz djela Medžmeuz-zevaid…, 4/313.
9 Preneseno iz djela Medžmeuz-zevaid…, 4/313.
10 Es-sijasetuš-šerijje…, str. 136.